Parking

Informacije za posetioce opštinama/gradovima ili prvatnim parkiralištima o tome gde da parkiraju vozilo, parking ograničenjima, ceni parkinga, radnom vremenu i ograničenju opterećenja mogu se naći na vebsajtu opštine/grada ili privatnog parkirališta.