Transport for London Zona Niskog Zagađenja (ZNZ)

lez_logo

Zona Niskog Zagađenja (ZNZ) pokriva veći deo centralnog Londona i operativna je 24 časa dnevno svakog dana u godini. Uvedena je 2008 godine kako bi se smanjio broj dizel vozila koja zagađuju grad.

Od 1. marta 2021. godine LEZ standardi o emisiji za teška teretna vozila (HGV), kombije i druga specijalna teška vozila preko 3,5 tone (GVW), kao i za autobuse, mini autobuse i međugradske autobuse preko 5 tona (GVW) promenjeni su sa standarda Euro IV za suspendovane čestice na standard Euro VI. Ova vozila moraju da zadovolje standard za emisiju Euro VI ili da plate dnevnu naknadu. Možete proveriti svoje vozilo i pronaći opcije koje će vam pomoći da se pripremite na www.tfl.gov.uk/lez

Plaćanje se može obaviti putem sajta Transport for London www.tfl.gov.uk/lez, putem telefona +44 343 222 2222 ili putem pošte.

Vozilo Težina Standard emisije izduvnih gasova Dnevna naknada
Kamioni, kamperi i vozila za prevoz konja Vozila čija je bruto težina veća od 3,5 tona Euro IV – Euro V
(NOX & PM)
£100
≤ Euro III
(NOX & PM)
£300
Gradski i međugradski autobusi Vozila čija je bruto težina veća od 5 tona Euro IV – Euro V
(NOX & PM)
£100
≤ Euro III
(NOX & PM)
£300
Velika kombi vozila i vozila za prevoz konja Prazno vozilo između 1,205 i 3,5 tone < Euro III
(PM)
£100
Kamperi Između 2,5 i 3,5 tone < Euro III
(PM)
£100
Minibusevi Bruto težina vozila 5 tona ili manje < Euro III
(PM)
£100

Registracija

Korisnici vozila koja su registrovana van Velike Britanije uključujući kamione, autobuse, kombi vozila, velika kombi vozila, minibuseve i druga specijalizovana vozila moraće da registruju svoja vozila kod Euro Parking Collection (EPC) ukoliko zadovoljavaju emisione standarde kako bi vozili unutar LEZ bez plaćanja dnevne nadoknade.

Za više informacija o registraciji i LEZ šemi naplate u opštim crtama posetite internet stranicu: www.epcplc.com/tfl_registration/register