De M50 tol in Ierland / eFlow

eflow

Het barrièrevrije M50 tolpunt bevindt zich op een portaal over de snelweg tussen knooppunt 6 (Blanchardstown) en knooppunt 7 (Lucan) van de M50 in Ierland. De tol wordt aangegeven met paarse bewegwijzering zoals hierboven is afgebeeld.

Het tolpunt gebruikt een combinatie van lasers, bakens en camera's voor het detecteren van onderlangs passerende voertuigen. De camera's leggen het kenteken van het voertuig vast en meerdere beelden van het voertuig. Details van de geregistreerde eigenaren worden verstrekt door het Departement voor Transport.

Door onder het tolpunt door te rijden, bent u de M50 tol verschuldigd. Als u vergeet uw M50-tolbetaling te doen vóór 20.00 uur op de dag na uw reis, wordt automatisch een eerste kennisgeving van de boete (ook bekend als Standaard Tolverzoek (STR)) gestuurd naar het adres van de geregistreerde voertuigeigenaar.

Indien u een kennisgeving met betrekking tot deze tol heeft ontvangen en u meer informatie wenst, neem dan contact op met Euro Parking Collection (EPC).


Veel gestelde vragen

Over de M50

Turas Mobility Services is gecontracteerd door Transport Infrastructure Ireland (‘TII’) om het M50-tolsysteem (“eFlow”) te beheren namens hen. Turas Mobility Services is een Iers bedrijf gevestigd in Dublin.

eFlow is het barrièrevrije tolsysteem dat in gebruik is op de snelweg M50 in Dublin. eFlow is een geregistreerde handelsnaam van TII. Alle tolopbrengsten, waaronder boetes, die op de tolweg M50 worden geïnd gaan rechtstreeks naar TII.  Deze gelden worden gebruikt voor het beheer en onderhoud van het landelijke wegennetwerk in Ierland. U kunt een kopie van de eFlow-privacyverklaring vinden op www.eflow.ie

De M50 is publieke infrastructuur en eigendom van de Ierse overheid en wordt beheerd door TII, een onafhankelijk publiekrechtelijk orgaan ingesteld door de Ierse Roads Act 2015

Zie de tabel hieronder met betrekking tot toltarieven

Motor voertuigen en voertuigen voor openbaar vervoer met zitplaatsen voor maximaal 8 passagiers EUR 3,70
Goederenvoertuigen met een ongeladen gewicht minder dan 2000 kg
Bussen en touringcars voor meer dan 8 passagiers.
EUR 4.70
Goederenvoertuigen met een ongeladen gewicht van meer dan 2000 kg EUR 6,30
Goederenvoertuigen met een ongeladen gewicht van meer dan 10.000 kg
Een trekker of een geleed voertuig
EUR 7.50

Als het toepasselijke tolbedrag de volgende dag niet voor 20:00 uur is betaald, dan wordt er een toeslag van EUR 3,50 op elke onbetaalde tolreis toegevoegd. EPC zal u dan een Standard Toll Request verstrekken. Als dit niet binnen 14 dagen wordt betaald, krijgt u een boete (Unpaid Toll Notice) van EUR 49,50 voor elke onbetaalde tolrit.


Om boetes te voorkomen en geld te besparen op tolheffingen kunnen klanten een account aanmaken.

Het tolpunt bevindt zich op een portaal over de snelweg tussen afslag 6 (Blanchardstown) en afslag 7 (Lucan) van de M50. De tol wordt aangegeven door middel van signalering zoals is afgebeeld in de bovenstaande afbeelding.

Het tolportaal gebruikt een combinatie van lasers, bakens en camera’s om een passerend voertuig te detecteren. De camera’s registreren meerdere beelden van het voertuig en de kentekenplaat. Gegevens van de geregistreerde eigenaar worden verstrekt door de relevante voertuigregistratieautoriteit.

Door onder dit portaal door te rijden, dient u de M50-tol te betalen. Indien u verbeet uw M50-tolbetaling te doen voor 20.00 de volgende dag na uw reis, wordt automatisch een eerste boetenotabrief (standaard tolverzoek) gestuurd aan het adres van de geregistreerde voertuigeigenaar.

De eerste boetenota omvat de oorspronkelijke tolheffing plus EUR 3,50 boete wegens laattijdige betaling.


Betaling

Het betalen van deze tol kan op verschillende manieren.

Als u niet bent geregistreerd bij eFlow, wordt uw kentekenplaat iedere keer dat u het tolpunt passeert geregistreerd en betaalt u naar gebruik. U dient de reis de volgende dag voor 20.00 uur te betalen. U kunt betalen op de eFlow-website, bij Payzone-winkels of door te bellen naar +353 1 4610122.

U kunt uw tol vooraf betalen op de eflow.ie-website, bij Payzone-winkels of door te bellen naar +353 1 4610122. Bovendien kunnen klanten zich aanmelden voor een account om boetes te voorkomen en geld te besparen op uw tolheffingen.

Indien u een standaard tolverzoek heeft ontvangen nadat u de tol heeft betaald, zijn er enkele redenen waarom dit mogelijk is gebeurd. Controleer eerst of de betaling die u heeft gedaan voor het juiste kentekennummer was en voor de barrièrevrije M50-tol.

Ten tweede heeft u mogelijk niet de volledige reiskosten gedekt met uw betaling. Als u bijvoorbeeld de M50-tolheffing voor een auto (EUR 3,70) heeft betaald nadat de termijn voor het betalen van tol was verstreken, dan blijft de boete voor laattijdige betaling van EUR 3,50 verschuldigd. Neem rechtstreeks contact op met eFlow als u wilt controleren of u een openstaand saldo op uw voertuig heeft.

Als de betaling voor een M50-tolheffing en de eerste boetenota (STR) niet binnen 14 dagen is gedaan, wordt een onbetaalde tolnota (UTN) afgegeven aan het adres van de geregistreerde voertuigeigenaar.

Een UTN is inclusief the heffing voor het originele tolgeld-bedrag, de eerst boetenota (STR) (EUR 3.50) en een toegevoegde late betalingsboete van EUR 49.50 voor elke rit.

Als de betaling van de reis en boetes niet binnen 56 dagen na afgifte van een UTN is betaald, wordt voor elke reis een boete voor te laattijdige betaling van EUR 116,00 in rekening gebracht.

Er zijn verschillende tagaanbieders die actief kunnen zijn op de M50. De namen van deze bedrijven zijn;

  • eFLow
  • ParkMagic
  • EasyTrip
  • DirectRoute

Voor een juiste werking van uw tag op de M50, moet uw account naar behoren werken en moet uw voertuig aan dat account zijn gekoppeld. Indien u een account heeft bij een van de bovengenoemde aanbieders en u van mening bent dat uw account naar behoren werkte, neem dan rechtstreeks contact op met de aanbieder.

De volgende voertuigen zijn uitgezonderd van betaling van de M50-tolheffing:

  • Voertuigen die zijn aangepast voor gebruik door invaliden
  • Motorfietsen
  • Voertuigen van het districtsbestuur van Fingal
  • Legervoertuigen
  • Voertuigen die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op de M50
  • Politie- en ambulancevoertuigen

Als uw voertuig is vrijgesteld van het betalen van de M50-tol, registreert eFlow afbeeldingen van uw voertuig en kentekenplaat. Dit zal worden beoordeeld om te bevestigen dat uw voertuig is vrijgesteld. Raadpleeg voor meer informatie de Transport Infrastructure Ireland Vrijstellingen van tolheffingen

Indien uw voertuig speciaal is aangepast voor gehandicapten vervoer en niet is geregistreerd in de Republiek Ierland, dient u bewijsdocumenten te overleggen, zoals een bewijs van een leaseovereenkomst voor gehandicapten/aangepaste voertuigen of een relevant belastingcertificaat van de dienst voor voertuigenvergunningen (DVLA) waarop de relevante belastingscategorie voor gehandicapten staat vermeld.

Als u geen account heeft geregistreerd, moet u voor het gebruik van de tolweg M50 de volgende dag vóór 20.00 uur de tol betalen. Te late betalingen zijn onderhevig aan boetes zoals hierboven beschreven.

U kunt een betaling doen op de EPC-website. Zorg ervoor dat u uw zaaknummer en kentekennummer bij de hand heeft, aangezien u deze nodig heeft om te betalen.