nusz logo

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.)

National Toll Payment Services Co. Ltd.

Het Hongaarse openbare wegennet (autosnelwegen, snelwegen, rijkswegen) kan alleen worden gebruikt met een geldige vergunning voor weggebruik (e-Vignette / e-Matrica). Ruim van tevoren en op alle toegangspunten tot de snelweg zijn er relevante verkeersborden geïnstalleerd die de bestuurder attent maken op de betalingsverplichting De autorisatie moet worden betaald voordat u de snelweg oprijdt met een maximale gratieperiode van 60 minuten (aankopen die hierna gemaakt zijn kunnen niet geaccepteerd worden) en correcte geldigheidsduur, kentekennummer, landcode en voertuigcategorie.

Tol Categorieën

In overeenstemming met de wetgeving van de handhavende organisatie, blijft het de verantwoordelijkheid van de geregistreerde eigenaar van het voertuig in kwestie aansprakelijk voor eventuele verkeersovertredingen te zijn, ongeacht de persoon die het voertuig op dat moment bestuurt.

Hoe de tol op voorhand te betalen

De vergoeding kan op voorhand op verschillende punten rond de snelweg worden aangeschaft; bij eigen NUSZ verkooppunten (klantenservice) en bij andere detailhandelaars (bijv. tankstations). De heffing kan ook online worden betaald via sms en via een smart phone applicatie. Voor meer informatie over hoe te betalen voor de tol en de locatie van de verkooppunten in Hongarije en aan de grenzen, kunt u terecht op: www.toll-charge.hu.

Voordat u de heffing voor de Hongaarse tolwegen betaalt, dient ervoor te zorgen en te bevestigen dat de geldigheidsduur, het kenteken, de voertuigcategorie en de landcode juist zijn ingevoerd. Daarom is de geregistreerde eigenaar van het voertuig altijd verantwoordelijk tijdens de betaling van de kosten om ervoor te zorgen, dat alle gegevens correct zijn ingevoerd.

Indien een voertuig geen geldige vergunning voor het gebruik op de weg op het moment van de inspectie heeft, dient er een boete voor ongeoorloofd gebruik van de weg te worden betaald.

Een Kennisgeving ontvangen

Als u een kennisgeving van de boete (Penalty Charge Notice) van EPC heeft ontvangen en u denkt dat u een geldige vergunning op dat moment had, controleer dan of alle gegevens correct op de controlestrook zijn (e-Vignette / e-Matrica) en contacteer EPC en stuur een kopie hiervan en tevens een kopie van uw kentekenbewijs (alle pagina's!).

Op het betaalbewijs staat vermeld dat u dit voor tenminste 1 jaar na de vervaldatum dient te bewaren. Indien u dit bewijs niet langer in bezit heeft, kunt u de verkoper om een kopie vragen.

nusz