Transport voor London Ultra Low Emission Zone (ULEZ)

ulez_logo

ULEZ-normen

De Ultra Low Emission Zone (ULEZ) werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week, elke dag van het jaar, behalve op eerste kerstdag (25 december), om de lucht in Londen schoon te houden. De zone is van toepassing in alle Londense stadsdelen en omvat niet de M25.

Om te zien of uw voertuig aan de norm voldoet, TFL's voertuigchecher gebruiken.

Of bekijk welke locaties binnen de ULEZ-zone vallen met onze postcodechecker

Als uw voertuig niet voldoet aan de ULEZ-emissienormen en niet is vrijgesteld, moet u een dagelijkse heffing van £ 12,50 betalen om in de zone te rijden.

Dit geldt voor:

Auto's, motorfietsen, bestelwagens en andere gespecialiseerde voertuigen (tot en met 3,5 ton inclusief) en minibussen (tot en met 5 ton inclusief)

Vrachtwagens, bestelwagens en gespecialiseerde zware voertuigen (meer dan 3,5 ton) en bussen, minibussen en touringcars (meer dan 5 ton) hoeven de ULEZ-heffing niet te betalen. Deze moeten de LEZ-heffing betalen als ze niet voldoen aan de LEZ-emissienorm.

Wat zijn de normen?

Wij geven er de voorkeur aan dat u een voertuig gebruikt dat aan de nieuwe emissienormen voldoet in plaats van een dagelijkse heffing te betalen.

Euronormen, welke het eerst verschenen in 1992, zijn een reeks emissiemaatregelen die limieten stellen voor luchtverontreinigende stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PM) van motoren. Nieuwe voertuigen en motoren voor wegvoertuigen moeten aantonen dat ze aan deze limieten voldoen om goedkeuring voor verkoop te verkrijgen.

De ULEZ-normen zijn

Euro 3 werd verplicht voor alle nieuwe motorfietsen in 2007

Voertuigen moeten aan de verschillende emissienormen voor de ULEZ voldoen op basis van het voertuigtype en het type emissie. Euro 4 werd verplicht voor alle nieuwe auto’s in 2005 en voor lichte bestelwagens in 2006

Euro 6 werd verplicht voor alle nieuwe zware motoren voor goederenvoertuigen en bussen vanaf januari 2014, vanaf september 2015 voor auto’s en lichte bestelwagens en vanaf september 2016 voor grotere bestelwagens tot en met (en inclusief) een maximaal toegelaten gewicht van 3,5 ton.

Kom meer te weten over ULEZ -emissienormen, dagelijkse heffingen en boetetarieven, plus informatie over hoe u voorkomt de heffing te betalen voor:

Met uw voertuigregistratiedocument kunt u de Euro-emissienorm van uw voertuig achterhalen.