Transport voor London Ultra Low Emission Zone (ULEZ)

ULEZ-normen

Vanaf 25 oktober 2021 breidt de ULEZ zich uit van het centrum van Londen om één grotere zone te creëren tot, maar niet inclusief, de North Circular Road (A406) en South Circular Road (A205). Voertuigen moeten aan de verschillende emissienormen voor de Ultra Low Emission Zone (ULEZ) voldoen op basis van het voertuigtype en het type emissie.

Om te zien of uw voertuig aan de norm voldoet, TFL's voertuigchecher gebruiken.

Of bekijk welke locaties binnen de ULEZ-zone vallen met onze postcodechecker

Als u een voertuig bestuurt dat niet voldoet aan de ULEZ-normen, tot, maar niet inclusief, de North Circular Road (A406) en South Circular Road (A205) en de dagelijkse heffing wordt niet betaald, ontvangt de geregistreerde houder een boetenota (PCN). Deze boete komt bovenop de eventuele congestieheffing of lage-emissiezone ontvangen boetes.

Wat zijn de normen?

Wij geven er de voorkeur aan dat u een voertuig gebruikt dat aan de nieuwe emissienormen voldoet in plaats van een dagelijkse heffing te betalen.

Euronormen, welke het eerst verschenen in 1992, zijn een reeks emissiemaatregelen die limieten stellen voor luchtverontreinigende stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PM) van motoren. Nieuwe voertuigen en motoren voor wegvoertuigen moeten aantonen dat ze aan deze limieten voldoen om goedkeuring voor verkoop te verkrijgen.

De ULEZ-normen zijn

Euro 3 werd verplicht voor alle nieuwe motorfietsen in 2007

Voertuigen moeten aan de verschillende emissienormen voor de ULEZ voldoen op basis van het voertuigtype en het type emissie. Euro 4 werd verplicht voor alle nieuwe auto’s in 2005 en voor lichte bestelwagens in 2006

Euro 6 werd verplicht voor alle nieuwe zware motoren voor goederenvoertuigen en bussen vanaf januari 2014, vanaf september 2015 voor auto’s en lichte bestelwagens en vanaf september 2016 voor grotere bestelwagens tot en met (en inclusief) een maximaal toegelaten gewicht van 3,5 ton.

Kom meer te weten over ULEZ -emissienormen, dagelijkse heffingen en boetetarieven, plus informatie over hoe u voorkomt de heffing te betalen voor:

Met uw voertuigregistratiedocument kunt u de Euro-emissienorm van uw voertuig achterhalen.