Weggebruikersheffing VL

The Transport for London Congestion Charge (CC)

Voertuigen die binnen een duidelijk gedefineerde zone van het centrum van Londen rijden tussen 07:00 en 22:00 uur, moeten elke dag behalve op eerste kerstdag (25 december) een dagelijkse congestieheffing betalen. De dagelijkse kosten bedragen GBP 15,00 als u vooraf of op dezelfde dag betaalt, of GBP 17,50 voor middernacht op de derde dag na de reis.

De congestieheffing kan op verschillende manieren worden betaald. Dit kan, telefonisch via het informatiecentrum op 0343 222 2222 (internationale bellers +44 343 222 2222), online op www.cclondon.com, via SMS (indien geregistreerd bij TfL ), of per post.

Men kan ook een geautomatiseerde betalingsmethode gebruiken voor de congestieheffing. Dit is de zogenaamde Congestion Charging Auto Pay (CC Auto Pay) en dit maakt het mogelijk dat accounthouders automatisch maandelijks worden gefactureerd voor reisdagen. De dagelijkse kosten bedragen GBP 10.50. Er kunnen maximaal vijf voertuigen worden geregistreerd voor CC Auto Pay op www.tfl.gov.uk. Registratie bedraagt jaarlijks GBP 10 per voertuig.

Registratie voor kortingen voor voertuigen met negen of meer zitplaatsen

Sommige individuen en voertuigen zijn vrijgesteld van betaling of kunnen een korting op de heffing vorderen.

Deze online mogelijkheid is om u te helpen een voertuig te registreren met negen of meer zitplaatsen voor de 100% korting op de Congestion Charge. Door een taal met behulp van het drop-down menu te selecteren, zal een aanvraagformulier in de gekozen taal worden aangemaakt.

Na voltooiing en selectie van de verzendknop, wordt een PDF-versie in het Engels geproduceerd, die moeten worden uitgeprint, ondertekend en verzonden naarTfL Congestion Charging, PO Box 344, Darlington, DL1 9QE, Verenigd Koninkrijk. Vergeet a.u.b. niet om kopieën van de relevante ondersteunende documentatie mee te sturen.

Further general information can be found at www.tfl.gov.uk

Selecteer een taal :

Transport voor London Ultra Low Emission Zone (ULEZ)

ULEZ-normen

Vanaf 25 oktober 2021 breidt de ULEZ zich uit van het centrum van Londen om één grotere zone te creëren tot, maar niet inclusief, de North Circular Road (A406) en South Circular Road (A205). Voertuigen moeten aan de verschillende emissienormen voor de Ultra Low Emission Zone (ULEZ) voldoen op basis van het voertuigtype en het type emissie.

Om te zien of uw voertuig aan de norm voldoet, TFL's voertuigchecher gebruiken.

Of bekijk welke locaties binnen de ULEZ-zone vallen met onze postcodechecker

Als u een voertuig bestuurt dat niet aan de ULEZ-normen voldoet binnen het centrale gebied van Londen en de dagelijkse vergoeding is niet betaald, ontvangt de geregistreerde houder een kennisgeving van boete (PCN). Deze boete komt bovenop eventuele Congestion Charge or Lage-emissiezone ontvangen boetes.

Wat zijn de normen?

Wij geven er de voorkeur aan dat u een voertuig gebruikt dat aan de nieuwe emissienormen voldoet in plaats van een dagelijkse heffing te betalen.

Euronormen, welke het eerst verschenen in 1992, zijn een reeks emissiemaatregelen die limieten stellen voor luchtverontreinigende stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PM) van motoren. Nieuwe voertuigen en motoren voor wegvoertuigen moeten aantonen dat ze aan deze limieten voldoen om goedkeuring voor verkoop te verkrijgen.

De ULEZ-normen zijn

Euro 3 werd verplicht voor alle nieuwe motorfietsen in 2007

Voertuigen moeten aan de verschillende emissienormen voor de ULEZ voldoen op basis van het voertuigtype en het type emissie. Euro 4 werd verplicht voor alle nieuwe auto’s in 2005 en voor lichte bestelwagens in 2006

Euro 6 werd verplicht voor alle nieuwe zware motoren voor goederenvoertuigen en bussen vanaf januari 2014, vanaf september 2015 voor auto’s en lichte bestelwagens en vanaf september 2016 voor grotere bestelwagens tot en met (en inclusief) een maximaal toegelaten gewicht van 3,5 ton.

Kom meer te weten over ULEZ -emissienormen, dagelijkse heffingen en boetetarieven, plus informatie over hoe u voorkomt de heffing te betalen voor:

Met uw voertuigregistratiedocument kunt u de Euro-emissienorm van uw voertuig achterhalen.

The Transport for London Low Emission Zone (LEZ)

De Low Emission Zone (LEZ) bestrijkt het grootste deel van Groot-Londen en is 24 uur per dag, elke dag van het jaar van kracht. Het werd in 2008 geïntroduceerd ter aanmoediging van de opschoning van de meest vervuilende zware dieselvoertuigen in de hoofdstad.

Met ingang van 1 maart 2021 zijn de LEZ-emissienormen voor vrachtwagens, bestelwagens en andere gespecialiseerde zware voertuigen van meer dan 3,5 ton (GVW) en voor bussen, minibussen en touringcars van meer dan 5 ton (GVW) gewijzigd van Euro IV voor fijnstof naar Euro VI voor fijnstof en stikstofoxiden (NOX). Deze voertuigen moeten aan de Euro VI-emissienorm voldoen of een dagelijkse heffing betalen. U kunt uw voertuig controleren en meer te weten komen over de mogelijkheden om u voor te bereiden op www.tfl.gov.uk/lez

Betaling kan worden gedaan op de Transport for London website www.tfl.gov.uk/lez, via de telefoon +44 343 222 2222, of per post.

Voertuig Gewicht Emissienorm Dagelijkse heffing
Vrachtwagens, kampeerauto’s en paardenwagens Meer dan 3,5 ton bruto voertuiggewicht Euro IV – Euro V
(NOX & PM)
£100
≤ Euro III
(NOX & PM)
£300
Bussen en touringcars Meer dan 5 ton bruto voertuiggewicht Euro IV – Euro V
(NOX & PM)
£100
≤ Euro III
(NOX & PM)
£300
Grote bestelbusjes en paardenwagens Tussen 1,205 ongeladen en 3,5 ton < Euro III
(PM)
£100
Kampeerauto’s Tussen 2,5 en 3,5 ton < Euro III
(PM)
£100
Minibussen 5 ton of minder bruto voertuiggewicht < Euro III
(PM)
£100
Registratie

De bestuurders voertuigen buiten root-Brittannië geregistreerd, waaronder vrachtwagens, bussen, touringcars, grote bestelwagens, minibussen en andere gespecialiseerde voertuigen dienen hun voertuigen te registreren per post of per e-mail bij Transport for London (TfL), indien zij voldoen aan de vereiste emissienormen in zonder de betaling van de dagelijkse LEZ-heffing te mogen rijden.

Voor meer informatie over de registratie en de LEZ-regeling in het algemeen kunt u gebruik maken van het drop-down menu.

Selecteer een taal :

Highways England - The Dartford Crossing - Dart Charge

YoU kunt niet meer bij de slagbomen van de Dartford Crossing betalen. In plaats daarvan dient u Dart Charge vooruit te betalen of voor middernacht van de volgende dag. De Dartford Crossing is van 06:00 tot 10.00 uur 'savonds van kracht.

U kunt een korting op elke overgang krijgen door het openen van een pre-pay rekening. U kunt ook eenmalige betalingen online doen, per telefoon, bij Payzone verkooppunten of vooraf via de post. Meer informatie is te vinden op www.gov.uk/dart-charge