Privacyverklaring van de EPC Group

Algemene bepalingen

Hoe gebruikt de EPC Group uw persoonsgegevens?

Euro Parking Collection plc en zijn dochterondernemingen, Contractum Limited, gevestigd en geregistreerd in Engeland en Wales met respectievelijk ondernemingsnummer GB3515275 en GB5755117, , en EPC Hungary Kft., geregistreerd in Hongarije met ondernemingsnummer 01-09-908128, vormen de EPC Group (“EPC”).

EPC is gespecialiseerd in de identificatie, notificatie en inning van onbetaalde verkeers- en ov-heffingen, -tarieven en -boetes afgegeven aan in het buitenland geregistreerde voertuigen of huurvoertuigen met buitenlandse of niet-ingezeten huurders in Europa.

Wij respecteren uw recht op privacy en in deze privacyverklaring leggen wij uit waarom EPC uw persoonsgegevens verzamelt en hoe wij deze verwerken. Indien u contact met ons wilt opnemen over de wijze waarop uw gegevens worden gebruikt, schrijf dan naar EPC op privacy@epcplc.com

EPC geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming. Gebieden buiten de EER bieden mogelijk geen wettelijke bescherming vergelijkbaar met die binnen de EER, maar wij zorgen ervoor dat onze partners buiten de EER alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Beleid worden behandeld. De door u verstrekte gegevens worden veilig bewaard door ons en/of onze gegevensverwerkers, ongeacht of de gegevens een elektronische of fysieke vorm hebben.

Alle gegevens over u worden slechts verwerkt zo lang als de toepasselijke wetgeving en de rechtsgrond voor gegevensverwerking dit vereisen. Alle persoonsgegevens worden in versleutelde vorm opgeslagen en worden waar mogelijk gepseudonimiseerd.

EPC vraagt u niet gegevens te verstrekken behorende tot bijzondere gegevenscategorieën waaruit uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of vakbondslidmaatschap blijken; genetische of biometrische gegevens; gegevens betreffende de gezondheid of gegevens betreffende uw seksuele gedrag of seksuele gerichtheid. Als u op enig moment, in het bijzonder tijdens het bezwaarproces, dergelijke gegevens aan ons verstrekt, hanteren wij een pragmatische benadering en zullen wij de voor het bezwaar noodzakelijke gegevens te gebruiken.

Als betrokkene heeft u een aantal rechten die u kunt uitoefenen. Om uw rechten te kunnen uitoefenen, moeten wij uw identiteit verifiëren. Om dit proces veilig te maken, vragen wij u ons het volgende te verstrekken: het factuur-/referentie-/zaaknummer van EPC en het kentekennummer van uw voertuig.

EPC streeft ernaar te voldoen aan de hoogste normen bij het verwerken van persoonsgegevens. Wij nemen klachten daarom zeer serieus. Indien u een klacht wilt indienen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, kunt u contact opnemen met de Information Commissioner’s Office (Commissariaat voor gegevensbescherming) in hun hoedanigheid als publiekrechtelijk orgaan voor toezicht op gegevensbeschermingswetgeving: https://ico.org.uk/concerns/

EPC neemt geen besluiten louter gebaseerd op geautomatiseerde verwerking.

Als u een betaling doet aan EPC, wordt deze verwerkt door onze partner, Stripe, welke voldoet aan de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS, gegevensbeschermingsnorm van de betaalkaartenbranche). EPC slaat uw kaartgegevens niet op. Alle gegevens worden verwerkt door Stripe, zie hier voor meer informatie.

Lees het relevante onderdeel van deze verklaring om te begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Merk op dat u tot meer dan een van de volgende groepen kunt behoren:

Bezoekers van onze website

Houders van EPC-webaccounts (tol en boetes)

AutoPASS-accounthouders

Ontvangers van boetes

Ontvangers van facturen

Personen die onze hulplijn bellen

Personen die contact met ons opnemen via de post

Personen die het formulier “Contacteer EPC” gebruiken op de website

Personen die ons e-mails sturen

SollicitantenBezoekers van onze website

EPC is de verwerkingsverantwoordelijke voor gegevens die wij verzamelen op onze website.

Wanneer u www.epcplc.com, www.contractum.eu of www.epchungary.hu bezoekt, verzamelen wij standaard internetloggegevens en informatie over bezoekerspatronen. Zie voor meer informatie hierover ons Cookiebeleid. Wij doen dit om uw browse-ervaring te verbeteren.

Door verder te browsen, accepteert u het bovenstaande beleid.

Geen van uw persoonsgegevens, in dit geval uw IP-adres, worden doorgegeven aan derden. Wij beschermen onze website tegen “brute force”-aanvallen door de IP-adressen van waaraf dergelijke aanvallen afkomstig zijn, daarom verzamelt EPC IP-adressen, welke vervolgens worden gebruikt voor het oplossen van problemen en het waarborgen van de veiligheid. De logs worden 12 maanden bewaard.

Terug naar Algemene bepalingenHouders van EPC-webaccounts (tol en boetes)

EPC is de gegevensverwerker van de gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich registreert voor de eenvoudig te gebruiken online dienst voor het beheren van betalingen van tolheffingen en verkeersgerelateerde nota’s. De persoonsgegevens bestaan uit: uw naam, adres, e-mailadres en kentekennummer.

EPC verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een overeenkomst die u aangaat wanneer u zich registreert voor een webaccount onder de voorwaarden die worden uiteengezet in de EPC Websitegebruiksvoorwaarden en verwerkt uw gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en, indien van toepassing, gedurende een periode van 7 jaar nadat u heffingen heeft betaald.

Indien u uw voertuig registreert, krijgt u eenvoudig toegang tot nota’s, e-mailverzending, betalingen, foto's en communicaties.

Indien de heffingen onbetaald blijven, kan uw zaak worden overgedragen aan een incassobureau of u kunt voor het gerecht worden gedaagd, wat het verschuldigde bedrag kan doen toenemen.

Terug naar Algemene bepalingenAutoPASS-accounthouders

Door uw bestaande AutoPASS-account te registreren, kunt u ons informatie verstrekken over de milieudifferentiatie van uw voertuig zodat de juiste factuur kan worden afgegeven. EPC verwerkt deze gegevens in schriftelijke instructies van Statens Vegvesen (SVV), wat een verwerkingsverantwoordelijke is en gecontacteerd kan worden op firmapost@vegvesen.no. EPC verwerkt uw gegevens zolang SVV daartoe opdracht geeft.

Terug naar Algemene bepalingenOntvangers van boetes

Wanneer u een boetenota ontvangt van EPC, betekent dit dat u een openstaande betaling heeft bij een van de Uitgevende Organisaties.

EPC verwerkt de in de relevante nota vermelde gegevens namens de Uitgevende Organisatie die de uitgave daarvan heeft geautoriseerd. De Uitgevende Organisatie heeft zijn functie van het opsporing, uitgifte inning van door buitenlandse of niet-ingezeten bestuurders verschuldigde bedragen overgedragen aan EPC. De overdracht bij volmacht kan worden ingezien door hier en hier te klikken.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor enig ander doel dan hierboven is aangegeven.

EPC verkrijgt het kentekennummer en de details van de overtreding van de Uitgevende Organisatie, naast uw naam en adres van de desbetreffende officiële nationale of regionale autoriteit voor voertuigregistratie. Indien u geïnformeerd wenst te worden over van wie wij uw gegevens hebben verkregen, e-mail ons dan op privacy@epcplc.com.

In sommige gevallen verkrijgt EPC uw persoonsgegevens, zoals uw kentekennummer, uw naam en uw adres rechtstreeks van de Uitgevende Organisatie, verhuurbedrijf of eerdere geregistreerde voertuighouder. De laatste in het geval dat het officiële register niet is geactualiseerd bij de eigendomsoverdracht.

Indien u echter de houder van een EPC-webaccount bent, heeft u ons zelf de in de boetenota vermelde gegevens verstrekt.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor enig ander doel dan hierboven is aangegeven. EPC verwerkt uw gegevens zo lang de Uitgevende Organisatie daartoe opdracht geeft en, indien van toepassing, gedurende een periode van 7 jaar nadat u heffingen heeft betaald

Terug naar Algemene bepalingenOntvangers van facturen

Wanneer u een factuur ontvangt van EPC, betekent dit dat u een betaling moet doen voor het gebruik van faciliteiten van een of meer van de Uitgevende Organisaties.

EPC verwerkt de in de relevante nota vermelde gegevens namens de Uitgevende Organisatie die de uitgave daarvan heeft geautoriseerd. De Uitgevende Organisatie heeft zijn functie van het opsporing, uitgifte inning van door buitenlandse of niet-ingezeten bestuurders verschuldigde bedragen overgedragen aan EPC. De overdracht bij volmacht kan worden ingezien door hier en hier te klikken.

Indien de heffingen onbetaald blijven, kan uw zaak worden overgedragen aan een incassobureau of u kunt voor het gerecht worden gedaagd, wat het verschuldigde bedrag kan doen toenemen.

EPC verkrijgt het kentekennummer en de details van de overtreding van de Uitgevende Organisatie, naast uw naam en adres van de desbetreffende officiële nationale of regionale autoriteit voor voertuigregistratie. Indien u geïnformeerd wenst te worden over van wie wij uw gegevens hebben verkregen, e-mail ons dan op privacy@epcplc.com.

In sommige gevallen verkrijgt EPC uw persoonsgegevens, zoals uw kentekennummer, uw naam en uw adres rechtstreeks van de Uitgevende Organisatie, verhuurbedrijf of eerdere geregistreerde voertuighouder. De laatste in het geval dat het officiële register niet is geactualiseerd bij de eigendomsoverdracht.

Indien u echter de houder van een EPC-webaccount bent, heeft u ons zelf de in de boetenota vermelde gegevens verstrekt.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor enig ander doel dan hierboven is aangegeven. EPC verwerkt uw gegevens zo lang de Uitgevende Organisatie daartoe opdracht geeft en, indien van toepassing, gedurende een periode van 7 jaar nadat u heffingen heeft betaald

Terug naar Algemene bepalingenPersonen die onze hulplijn bellen

De hulplijn van EPC is van adviserende aard en wij accepteren uitsluitend schriftelijke bezwaren. Een opname van uw gesprek kan zes maanden worden bewaard in versleutelde vorm voor kwaliteitsbewaking, training en controledoeleinden. Indien u hier in de toekomst een kopie van wenst, dient u ons de datum en tijd van het gesprek te laten weten.

Terug naar Algemene bepalingenPersonen die contact met ons opnemen via de post

Wanneer u contact met ons opneemt via de post, verstuurt u vrijwillig uw persoonsgegevens en gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens in die communicatie verwerken.

Indien u contact met ons opneemt om beroep aan te tekenen, dient u ermee akkoord te gaan dat uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan de relevante Uitgevende Organisatie, welke zich buiten het Verenigd Koninkrijk en de EER kan bevinden. Indien u beroep aantekent per post of fax, voeg dan de volgende schriftelijke verklaring bij: “Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan de relevante Uitgevende Organisatie.” Correspondentie zonder deze verklaring wordt niet in aanmerking genomen.

EPC verwerkt de in de relevante nota vermelde gegevens namens de Uitgevende Organisatie die de uitgave daarvan heeft geautoriseerd. De Uitgevende Organisatie heeft zijn functie van het opsporing, uitgifte inning van door buitenlandse of niet-ingezeten bestuurders verschuldigde bedragen overgedragen aan EPC. De overdracht bij volmacht kan worden ingezien door hier en hier te klikken.

EPC verwerkt uw gegevens zo lang de Uitgevende Organisatie daartoe opdracht geeft en, indien van toepassing, gedurende een periode van 7 jaar nadat u heffingen heeft betaald

Indien de heffingen onbetaald blijven, kan uw zaak worden overgedragen aan een incassobureau of u kunt voor het gerecht worden gedaagd, wat het verschuldigde bedrag kan doen toenemen.

Terug naar Algemene bepalingenPersonen die het formulier “Contacteer EPC” gebruiken op de website

Wanneer u beroep aantekent tegen een heffing via het formulier “Contacteer EPC” op de website van EPC, verstrekt u ons gegevens in aanvulling op de gegevens die wij reeds verwerken (zie Ontvangers van boetes en Ontvangers van facturen).

EPC verwerkt de in de relevante nota vermelde gegevens namens de Uitgevende Organisatie die de uitgave daarvan heeft geautoriseerd. De Uitgevende Organisatie heeft zijn functie van het opsporing, uitgifte inning van door buitenlandse of niet-ingezeten bestuurders verschuldigde bedragen overgedragen aan EPC. De overdracht bij volmacht kan worden ingezien door hier en hier te klikken.

Om uw beroep in aanmerking te laten komen, dient u ermee akkoord te gaan dat uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan de relevante organisatie, welke zich buiten het Verenigd Koninkrijk en de EER kan bevinden. Volg de instructies op onze website

EPC verwerkt uw gegevens zo lang de Uitgevende Organisatie daartoe opdracht geeft en, indien van toepassing, gedurende een periode van 7 jaar nadat u heffingen heeft betaald

Indien de heffingen onbetaald blijven, kan uw zaak worden overgedragen aan een incassobureau of u kunt voor het gerecht worden gedaagd, wat het verschuldigde bedrag kan doen toenemen.

Terug naar Algemene bepalingenPersonen die ons e-mails sturen

Wanneer u ons een e-mail stuurt, verstuurt u vrijwillig uw persoonsgegevens en gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens in die e-mail verwerken, waaronder uw e-mailadres.

EPC verwerkt de in de relevante nota vermelde gegevens namens de Uitgevende Organisatie die de uitgave daarvan heeft geautoriseerd. De Uitgevende Organisatie heeft zijn functie van het opsporing, uitgifte inning van door buitenlandse of niet-ingezeten bestuurders verschuldigde bedragen overgedragen aan EPC. De overdracht bij volmacht kan worden ingezien door hier en hier te klikken.

Merk voorts op dat indien uw heffing onbetaald blijft, uw zaak, inclusief e-mailcommunicatie, wordt overgedragen voor verdere handhaving, met mogelijk hogere kosten.

EPC verwerkt uw gegevens zo lang de Uitgevende Organisatie daartoe opdracht geeft en, indien van toepassing, gedurende een periode van 7 jaar nadat u heffingen heeft betaald

Terug naar Algemene bepalingenSollicitanten

EPC is een gegevensverwerker met betrekking tot de gegevens die u verstrekt tijdens proces en wij verwerken deze op grond van een gerechtvaardigd belang. Indien u vragen heeft over hoe wij omgaan met uw gegevens, neem dan contact met ons op via privacy@epcplc.com.

Alle gegevens die u verstrekt tijdens het wervingsproces worden uitsluitend gebruikt voor het doeleinde van het verwerken van uw sollicitatie of om aan wettelijke of reglementaire verplichtingen te voldoen en worden opgeslagen gedurende 12 maanden vanaf de datum waarop de sollicitatiebrief wordt gearchiveerd.

Tijdens het wervingsproces delen wij de door u verstrekte gegevens niet met derden voor marketingdoeleinden en wij slaan uw gegevens niet op buiten de Europese Economische Ruimte. De door u verstrekte gegevens worden veilig bewaard door ons en/of onze gegevensverwerkers, ongeacht of de gegevens een elektronische of fysieke vorm hebben.

Terug naar Algemene bepalingen