Rode routes

Transport for London is rechtstreeks verantwoordelijk voor de wegen van de Greater London Authority, die samen het Transport for London Road Network (TLRN) worden genoemd. Deze wegen bestaan uit 580 km strategische wegen in Londen en worden allemaal aangeduid als rode routes.

Een rode route is een weg waarop stopbeperkingen zijn opgelegd, aangegeven met enkele of dubbele rode lijnen. Rode routes werden voor het eerst ingevoerd in Londen, als alternatief voor de gele-lijnbeperkingen “niet wachten” en “niet laden/lossen”. Sinds 2016 kunnen alle verkeersautoriteiten gebruik maken van rode routes en in Londen zijn er nu een klein aantal rode routes te vinden buiten het TLRN op gewestelijke wegen. De meeste rode routes blijven echter deel uitmaken van het strategische netwerk van TfL (“TfL Red Routes”).

Belangrijkste wegen in Londen

tfl_te_map

Hoewel het TLRN minder dan 5% van het totale wegennet in Greater London uitmaakt, wordt het gebruikt door meer dan een derde van het Londense autoverkeer en samen met de Londense snelwegen door ongeveer de helft van het Londense zware vrachtverkeer.

TfL Red Routes zijn cruciaal om Londen in beweging te houden en TfL maakt gebruik van handhavingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat bestuurders de regels volgen. Onze prioriteit is het verminderen van vertragingen, niet het uitdelen van boetes en we proberen mensen te helpen de rode routes te begrijpen, zodat ze een onnodige boete kunnen vermijden.

Borden en wegmarkeringen langs de rode routes vertellen u wat u wel en niet mag doen. Als u de borden en markeringen niet volgt, kunnen we u een boetenota geven.

We monitoren het volgende op onze rode routes:

  • Enkele rode lijnen
  • Dubbele rode lijnen
  • Parkeren en laden/lossen
  • Geel gemarkeerde kruisingen en afslagverboden
  • Busbanen
tfl_te_1 tfl_te_2 tfl_te_3 tfl_te_4

Lokale wegen

tfl_te_stock

Het merendeel van de wegen in Londen wordt beheerd door lokale besturen. Wegen met gele lijnen, parkeermeters of parkeerplaatsen voor bewoners worden allemaal beheerd door de lokale Londense autoriteit, niet door TfL. (Een klein aantal rode routes kan ook onder lokale besturen vallen, maar dit wordt duidelijk vermeld op elke boetenota die zij afgeven.) Als u vragen heeft of een boetenota ontvangt met betrekking tot deze wegen, neem dan contact op met het betreffende lokale bestuur dat u kan helpen.