Den irske M50 bompengestasjonen/ eFlow

eflow

Den automatiserte bompengestasjonen M50 er lokalisert på et opplysningsskilt over motorveien mellom avkjørsel 6 (Blanchardstown) og avkjørsel 7 (Lucan) på M50 i Irland. Bompengestasjonen er opplyst med lilla skiltning som i bildet over.

Bompengestasjonen bruker en kombinasjon av laser, sensor og kamera som gjenkjenner kjøretøyet som passerer under. Kameraet fanger opp flere bilder av kjøretøyet og registreringsnummeret. Eierdetaljer hentes fra det relevante biltilsynet hvor kjøretøyet er registrert.

Når du kjører gjennom bompengestasjonen, er du pålagt å betale for M50 bompengeavgiften. Hvis du glemmer å betale for bompengeavgiften innen klokken 20:00 dagen etter passeringen fant sted, vil en standard innkreving av bompenger ( 'STR') automatisk bli utstedt til den registrerte bileier.

Dersom du har mottatt et betalingskrav relatert til denne bompengestasjonen og ønsker mer informasjon, klikk på logg inn


Spørsmål og svar:

Om M50

Turas Mobility Services har avtale med Transport Infrastructure Ireland (‘TII’) om å betjene M50-bompengesystemet (‘eFlow’) på deres vegne. Turas Mobility Services er et irsk selskap som drives fra Dublin.

eFlow er operatøren av det barrière-frie bompengesystemet på Dublins M50-motorvei, og leverandør av elektroniske brikker til bruk på alle bomveier i Irland. eFlow er et registrert firmanavn tilhørende TII. Alle bompengeinntekter, inkludert gebyrer, som samles inn på M50-bompengeveien går direkte til TII.  Pengene benyttes til drift og vedlikehold av det nasjonale veinettverket i Irland. Du finner eFlows personvernerklæring på www.eflow.ie

M50 er offentlig infrastruktur eiet av den irske regjeringen og administrert av TII, et uavhengig rettslig organ etablert av Roads Act 2015

Se tabellen nedenfor for bompengegebyrer

Personbiler og offentlige utrykningskjøretøy med inntil 8 passasjerer EUR 3,70
Goods Vehicles with an unladen weight not exceeding 2,000 kg
Buses or Coaches with seating for more than 8 passengers
EUR 4,70
Goods Vehicles with an unladen weight exceeding 2,000 kg but not exceeding 10,000 kg EUR 6.30
Goods Vehicles with an unladen weight exceeding 10,000 kg
Trekk- eller vogntog
EUR 7,50

Dersom den ikke betales innen fristen tilkommer en avgift på 3,50 euro for hver ubetalte bompassering. EPC vil deretter ilegge deg en standard bompengebelastning. Dersom denne ikke betales innen 14 dager vil du ilegges et ytterligere gebyr på 49,50 euro for hver ubetalte bompassering.


For å unngå gebyrer og spare penger på bompenger kan kunder registrere seg for en konto.

Bomringen er plassert over motorveien mellom Junction 6 (Blanchardstown) og Junction 7 (Lucan) på M50. Bomringen varsles med signal som vist på bildet ovenfor.

Bomringen benytter en kombinasjon av lasere, lesere og kameraer til å detektere kjøretøy som passerer. Kameraet tar flere bilder av kjøretøyet og kjøretøyets registreringsnummer. Detaljer om den registrerte eieren leveres av aktuelle myndigheter for kjøretøyregistrering.

Ved å kjøre gjennom bomringen er du ansvarlig for å betale M50-bompengeavgiften. Dersom du glemmer å betale din M50-bompengeavgift før kl. 20:00 dagen etter din passering, vil et varsel om første gebyr (Standard Toll Request – STR) automatisk utstedes til eieren av det registrerte kjøretøyet.

Det første straffegebyret inkluderer den opprinnelige bompengeavgiften, pluss 3,50 euro i gebyr for forsinket betaling.


Betaling

Betaling av bompengene kan gjøres på mange måter.

Dersom du ikke er registrert hos eFlow vil ikke kjøretøyets registreringsnummer registreres når du passerer bomringen, og du må ‘betale etter passering’. Du må betale for passeringen før kl. 20:00 påfølgende dag. Betalinger kan gjøres på nett hos eFlows nettsted eller på på Payzone-butikker eller ved å ringe +353 1 4610122.

Du kan forskuddsbetale dine bompengeavgifter hos eflow.ie nettsted på Payzone -butikker eller ved å ringe +353 1 4610122. I tillegg kan kunder registrere seg for en konto for å unngå gebyrer og spare penger på bompengene dine.

Dersom du har mottatt et standard gebyrvarsel etter å ha betalt bompengeavgiften, kan dette skyldes flere årsaker. Kontroller først at betalingen du har gjort var for riktig registreringsnummer og ble gjort til M50-bompengeringen.

Deretter kan det være at du ikke dekket hele passeringens kostnad med betalingen. Betalte du for eksempel M50-bompengene for bil (3,70 euro) etter fristen for bompengebetalingen var passert, vil gebyret for sen betaling på 3,50 euro fremdeles stå åpent. Dette kan også indikere at betalingen står i eFlows system, og kan benyttes til fremtidige passeringer. Kontakt eFlow direkte dersom du ønsker å kontrollere om du har utestående saldo på kjøretøyet ditt.

Dersom betalingen for en M50-bompengeavgift og det første varselet om straffegebyr eller STR ikke gjøres innen 14 dager, vil et varsel om ubetalt bompengeavgift (Unpaid Toll Notice – UTN) utstedes til eierens registrerte adresse.

En UTN inkluderer belastningen for den opprinnelige bompengeavgiften, første varsel om straffegebyr eller STR (3,50 euro) og et ytterligere gebyr for forsinket betaling på 49,50 euro.

Dersom betalingen ikke gjøres for å dekke passeringen og gebyrene innen 56 dager etter utstedelsen av en UTN, vil et ytterligere gebyr for forsinket betaling på 116,00 euro legges til totalen.

Det er mange forskjellige tilbydere av brikker som kan fungere på M50. Navnet til disse bedriftene er;

  • eFLow
  • ParkMagic
  • EasyTrip
  • DirectRoute

For at brikken din skal fungere på M50 må kontoen din være fungerende og kjøretøyet må være tilknyttet kontoen. Dersom du har konto hos en av operatørene ovenfor og mener at kontoen din var i fungerende tilstand, bes du kontakte leverandøren.

Følgende kjøretøy er unntatt fra å betale M50-bompengeavgiften:

  • Kjøretøy som er modifisert for funksjonshemmede
  • Motorsykler
  • Fingals fylkeskommunale kjøretøy
  • Militære kjøretøy
  • Kjøretøy som utfører vedlikehold på M50
  • Politi- og ambulansekjøretøy

Dersom kjøretøyet ditt er fritatt for å betale M50-bompengeavgiften vil eFlow-bomringen lagre bilder av kjøretøyet og registreringsnummeret. Dette gjennomgås av oss for å bekrefte at kjøretøyet er fritatt. For å finne ut mer henvises det til Transport Infrastructure Ireland – unntak fra bompengebelastning

Dersom kjøretøyet ditt er spesielt modifisert for handikappede og ikke registrert i Irland, vil du måtte oppgi dokumentasjon slik som førerkort som viser kjørebegrensningene.

Hvis du ikke har en auto-pay tolling-konto, skal bruk av M50 bompengeavgiften betales innen 20:00 dagen etter passering. Senbetalinger ilegges tilleggsavgifter som angitt over.

Du kan utføre en betaling på EPCs nettsted. Sørg for at du har saksnummeret og kjøretøyets registreringsnummer tilgjengelig, siden du trenger dette for å betale.