Det portugisiske bompengesystemet

EPC administrerer innkrevingen for utestående bompengeavgifter registrert på utenlandske kjøretøy for bompengeoperatøren Ascendi; som inkluderer Ascendi Norte, Auto Estradas do Norte, S.A. og Ascendi Grande Lisboa.

I tillegg krever i inn utestående bompengeavgifter for Via Verde Portugal, S.A. For mer informasjon og FAQ kan du besøke http://www.portugaltolls.com/en/web/portal-de-portagens/faq-s.