Transport for London Ultra Low Emission Zone (ULEZ) (Ultralav utslippssone)

ULEZ-standarder

Fra 25. oktober 2021 strekker ULEZ seg utover London sentrum for å lage en enkelt større sone som går til, men ikke inkluderer, North Circular Road (A406) og South Circular Road (A205). Kjøretøyer må oppfylle de ulike utslippsstandardene for den ultralave utslippssonen (ULEZ), basert på kjøretøytypen og typen utslipp.

For å se om ditt kjøretøy oppfyller standardene, use TfL sin kjøretøyskontroll.

Eller se hvilke lokasjoner ligger innenfor ULEZ-sonen med vår postkode-sjekker

Dersom du kjører et kjøretøy som ikke oppfyller ULEZ sine standarder, til men ikke inkludert, North Circular Road (A406) og South Circular Road (A205) og den daglige avgiften ikke betales, vil et betalingsvarsel (PCN) utstedes til bilens eier. Dette gebyret er i tillegg til enhver Congestion Charge eller Lavutslippssone mottatte gebyrer.

Hva er standardene?

Vi foretrekker at du bruker et kjøretøy som oppfyller de nye utslippsstandardene, i stedet for å betale en daglig avgift.

Euro-standarder, som først dukket opp i 1992, er en rekke utslippskontroller som fastsetter grenser for luftforurensende nitrogenoksider (NOx) og partikler (PM) fra motorer. Nye biler og kjøretøyer må vise at de holder seg innenfor disse grensene for å godkjennes for salg.

ULEZ-standardene er

3 EUR ble obligatorisk for alle nye motorsykler i 2007

Kjøretøyer må oppfylle de ulike utslippsstandardene for ULEZ basert på kjøretøytypen og typen utslipp. 4 EUR ble obligatorisk for alle nye biler i 2005 og lette varebiler i 2006

6 EUR ble obligatorisk for alle nye kraftige motorer for varebiler og busser fra januar 2014, september 2015 for biler og lette varebiler, og september 2016 for store varebiler opptil og inkludert en bruttovekt på 3,5 tonn.

Finn ut mer om ULEZ utslippsstandarder, daglige gebyrer og straffegebyr, pluss informasjon om hvordan du slipper å betale gebyret for:

Vognkortet ditt vil hjelpe deg med å identifisere kjøretøyets Euro-utslippsstandard.