Storbritannias bompengesystem

merseyflow_logo

Halton Borough Council - Mersey Gateway Project - Merseyflow

Ruten til Mersey Gateway vil gå fra Junction 12 på M56 i sør, til A562 Speke Road i Widnes i nord.

merseyflow_map
For den nøyaktige plasseringen til de aktuelle veiskiltene kan du klikke her

Hva skjer dersom jeg ikke betaler?

Dersom du ikke betaler innen midnatt dagen etter at du passerte vil du motta et varsel om straffegebyr (Penalty Charge Notice – PCN).

En PCN er et juridisk dokument som medfører en bot på £ 40 (eller tilsvarende beløp i annen valuta). Det utstedes til den registrerte eierens hjemmeadresse.

Dette reduseres til et rabattert beløp på £ 20 (eller tilsvarende beløp i annen valuta) dersom det betales innen de første 14 dagene etter utstedelse. For de påfølgende 14 dagene etter at den rabatterte perioden har utløpet, vil PCN bli belastet med hele beløpet på £ 40 (eller tilsvarende beløp i annen valuta). Dersom PCN fremdeles ikke er betalt etter denne 28-dagers perioden, økes gebyret som må betales til £ 60 (eller tilsvarende beløp i annen valuta) dersom det betales innen de påfølgende 14 dagene. Uavhengig av straffegebyret du betaler, må du også betale den opprinnelige bompengeavgiften i tillegg til straffegebyret. Dersom PCN forblir ubetalt ut over denne 42-dagers perioden, vil straffen bli registrert som en sivil gjeld og hvis den forblir ubetalt etter ytterligere 36 dager vil det iverksettes innkrevingstiltak.

Dersom du ikke har mottatt et varsel relatert til denne bompengeavgiften og du ønsker ytterligere informasjon, bes du kontakte EPC.

Annet

EPC administrerer innkrevingen for utestående bompengeavgifter registrert på utenlandske kjøretøy for bomstasjonen Severn River Crossing og Humber Bridge Board.