Juridisk informasjon

Som en internasjonal bilist må du følge gjeldene regler og forskrifter i det landet du besøker, inkludert trafikkreglene. Euro Parking Collection (EPC) har blitt autorisert til å hjelpe til å forsikre at alle bilister, både lokale og utenlandske, blir likebehandlet. Vedd brudd på lokale trafikkregler og ilagte avgifter, gis bilisten mulighet til å betale i sin lokale valuta i sitt hjemland.

Myndigheter i Europa har autorisert EPC til å kreve inn utestående avgifter, tilleggsavgifter og gebyr som er registrert på utenlandske kjøretøy. Kopi av fullmaktene finnes via Utsedende Myndigheter. Et krav har blitt sendt til registrert innehaver/leier av kjøretøyet ved tidspunktet da hendelsen fant sted og er dermed betalingsansvarlig. Betaling skal gjøres til Euro Parking Collection plc innen forfallsdato som oppgitt på kravet for å unngå ytterligere avgifter.

Videre Innkreving

Ved unnlatt betaling av et krav utstedt av EPC, i likhet med lokale kjøretøy, har utstedende myndighet ytterligere håndhevingsalternativer tilgjengelig; dette inkluderer, men er ikke begrenset til, hjulsperre eller fjerning av kjøretøy, sjekk av kjøretøy som reiser inn og ut av det aktuelle landet for utestående trafikkrelaterte skylder, videre rettslig innkreving i landet til utstedende myndighet eller i hjemlandet til registrert innehaver av kjøretøyet.

Kontakt & Klager

Dersom du ønsker å kontakte EPC i relasjon til et krav du har mottatt, velg Kontakt EPC. Dersom du ønsker gjøre en klage om EPC, bes du skrive til adressen oppgitt nedenfor.

Klageavdeling
Euro Parking Collection plc (EPC)
PO BOX 897
HAYES
UB3 9AU
Storbritannia