Røde ruter

Transport for London har direkte ansvar for Greater London Authority veier, som sammen kalles Transport for London Road Network (TLRN). Disse veiene består av 580 km av Londons strategiske veier og er alle merket som røde ruter.

En rød rute er en vei der det ikke har blitt stilt inn noen stoppkontroller, indikert av enkle eller doble røde linjer. Røde ruter ble først introdusert i London, som et alternativ til gule linje “ingen venting” og “ingen lasting” kontroller. Siden 2016 kan røde ruter brukes av alle trafikkmyndigheter og i London, et lite antall røde ruter kan nå finnes utenfor TLRN på bydelsveier. Men brorparten av de røde rutene er fortsatt en del av TfL sitt strategiske nettverk (“TfL røde ruter”).

De viktigste veiene i London

tfl_te_map

Mens TLRN utgjør mindre enn 5 % av totale veinettverk innenfor Greater London, dekker den mer enn en tredjedel av Londons kjøretøystrafikk og sammen med motorveiene i London, dekker de rundt halvparten av Londons tungtransport trafikk.

TfL røde ruter er grunnleggende for å holde London i gang og TfL bruker sterke tiltak for å sørge for at førerne følger reglene. Vår prioritet er å redusere forsinkelser, ikke utstede gebyr og vi forsøker å få folk til å forstå røde ruter, slik at de kan unngå et unødvendig gebyr.

Skilt og veimerkinger langs de røde rutene forteller deg hva du kan og ikke kan gjøre. Dersom du ikke følger skiltene og merkingene, kan det hende at vi må sende deg et Penalty Charge Notice (PCN) (gebyrvarsel).

Vi overvåker det følgende på våre røde ruter:

  • Enkle røde linjer
  • Doble røde linjer
  • Parkering og lasting
  • Gule boks kryss og forbudte svinger
  • Bussfiler
tfl_te_1 tfl_te_2 tfl_te_3 tfl_te_4

Lokale myndigheters veier

tfl_te_stock

Brorparten av veiene i London styres av lokale råd. Veier med gule linjer eller betalings- og visningsmetere, parkometere eller beboeres parkeringsplasser styres alle av de lokale myndighetene i London og ikke av TfL. ( Et lite antall røde ruter kan også være underlagt det lokale byrådets kontroll, men dette kommer til å stå på ethvert gebyrvarsel de måtte utstede). Dersom du har noen spørsmål eller mottar et gebyrvarsel knyttet til disse veiene, vennligst ta kontakt med det relevante byrådet som vil kunne hjelpe.