O EPC

Družba Euro Parking Collection plc (EPC) se je specializirala za identifikacijo, obveščanje in zbiranje neplačanih nadomestil, pristojbin in kazni v zvezi s prometom, izdanih vozilom s tujo registracijo (VTF) po Evropi.

Trenutno EPC deluje v imenu več kot 450 izdajateljskih organizacij v 15 evropskih državah. Te organizacije so sestavljene predvsem iz javnih in policijskih organov, svetov, občin, nacionalnih vladnih agencij, pobiralcev cestnin in zasebnih upraviteljev parkirišč. Celoten seznam je mogoče videti na Organizacija/-e izdajateljica/-e.

EPC ima dostop do različnih organov za izdajo prometnih dovoljenj po Evropi, ki mu pomagajo pri izvajanju njegove funkcije pravilne identifikacije registriranega lastnika/imetnika.

road

Cestnine

Pomoč pobiralcem cestnin pri identifikaciji VTR in izdaji obvestil o neplačilu.

Zastoji in promet

Pomoč mestnim oblastem pri upravljanju prometnih tokov prek identifikacije VTR, ki kršijo predpise.

Pravno

EPC je družba, registrirana v Angliji in Walesu z registrsko številko 03515275; EPC je registriran tudi pri informacijskem pooblaščencu pod številko za varovanje podatkov Z5479282 (UK).

Nadaljnje pravne informacije