Taksa za londonsko območje z nizkimi emisijami (The Transport for London Low Emission Zone (LEZ))

lez_logo

Območje z nizkimi emisijami obsega večino širšega Londona in velja 24 ur na dan, vsak dan v letu. Uvedeno je bilo leta 2008, da bi spodbudili močna dizelska vozila, ki najbolj onesnažujejo mesto, k večji čistosti.

S 1. marcem 2021 se bodo standardi območja nizkih izpustov (LEZ) za težka tovorna vozila (Heavy Goods Vehicles), kombinirana vozila in druga specializirana težja vozila z bruto težo nad 3,5 tone ter za avtobuse, minibuse in turistične avtobuse z bruto težo nad 5 ton spremenili iz kategorije Euro IV za trdne delce (PM) v kategorijo Euro VI za PM in dušikove okside (NOX). Ta vozila morajo izpolnjevati določila standarda izpustov za kategorijo Euro VI, oz. plačati dnevno nadomestilo. Kategorijo svojega vozila in nasvete, kako se pripraviti na ureditev, najdete na www.tfl.gov.uk/lez

Plačilo je mogoče opraviti na spletnem mestu Transport for London na www.tfl.gov.uk/lez, preko telefona na +44 343 222 2222 ali preko pošte.

Vozilo Teža Standard izpustov Dnevna pristojbina
Tovornjaki, avtodomi in motorne prikolice za konje Več kot 3,5 tone bruto teže vozila Euro IV – Euro V
(NOX & PM)
£100
≤ Euro III
(NOX & PM)
£300
Avtobusi in turistični avtobusi Več kot 5 ton bruto teže vozila Euro IV – Euro V
(NOX & PM)
£100
≤ Euro III
(NOX & PM)
£300
Večja dostavna vozila in motorne prikolice za konje Med 1,205 in 3,5 tone nenaložene teže < Euro III
(PM)
£100
Avtodomi Med 2,5 in 3,5 tone < Euro III
(PM)
£100
Minibusi 5 ton ali manj bruto teže vozila < Euro III
(PM)
£100

Registracija

Upravljavci vozil, za katere veljajo omejitve območja LEZ in so bila registrirana zunaj VB, vključno s tovornjaki, avtobusi, turističnimi avtobusi, večjimi kombiniranimi vozili, minibusi in drugimi specializiranimi vozili, morajo svoja vozila registrirati pri podjetju Euro Parking Collection (EPC), če izpolnjujejo zahtevane emisijske standarde za vožnjo znotraj območja LEZ brez plačila dnevnega nadomestila.

Za več informacij o registraciji in splošni shemi območja z nizkimi emisijami obiščite www.epcplc.com/tfl_registration/register