Pravne informacije

Kot mednarodni popotnik ste se dolžni držati pravil in predpisov države, v kateri ste, kar seveda vključuje tudi prometne predpise. Euro Parking Collection plc (EPC) je pooblaščen za pomoč pri zagotavljanju, da so vsi domači in tuji vozniki obravnavani enako in da imajo v primeru kršitve domačih predpisov in posledičnih kazni možnost, da kazen plačajo v svoji domači valuti v državi stalnega bivališča.

Organi po vsej Evropi so pooblastili EPC za zbiranje neplačanih nadomestil, pristojbin in kazni, izdanih vozilom s tujo registracijo. Kot prijavljenemu imetniku/najemniku vozila v času dogodka vam je bilo poslano obvestilo o kazni in vi ste oseba, ki je odgovorna za plačilo te kazni. Plačilo na račun Euro Parking Collection morate izvesti pred potekom datuma, navedenega na obvestilu, da se izognete dodatnim pristojbinam.

Nadaljnja izterjava

V primeru neplačila obvestila, ki ga je izdal EPC, bo imela izdajateljska organizacija, tako kot pri domačih vozilih, na voljo nadaljnje možnosti za izterjavo, ki med drugim vključujejo lisičenje ali odstranitev vozila, preverjanje vozil, ki so vstopila ali izstopila iz ustrezne države, v zvezi z neplačanimi prometnimi pristojbinami/kaznimi, vložitev tožbe v državi izdajateljske organizacije ali v državi registriranega imetnika.

Stik in pritožbe

Če želite stopiti v stik z EPC v zvezi z obvestilom, ki ste ga prejeli, izberite Obrnite se na EPC. Če se želite pritožiti glede EPC, pišite na spodaj navedeni naslov.

Pododdelek za ugovore
Euro Parking Collection plc (EPC)
PO BOX 897
HAYES
UB3 9AU
Združeno kraljestvo