nusz logo

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.)

National Toll Payment Services Co. Ltd.

Madžarsko javno cestno omrežje (avtoceste, hitre ceste, državne ceste) lahko uporabljate samo z veljavnimi dovoljenji za uporabo cest (e-Vignette/e-Matrica). Veliko pred vstopnimi točkami na avtoceste se nahajajo ustrezni prometni znaki, ki voznike opozarjajo na obveznost plačila. Dovoljenje je treba plačati pred uvozom na avtocesto oz. v največ 60 minutah po tem (vsi nakupi po tem času ne morejo biti upoštevani) in za ustrezno obdobje veljavnosti, registrsko oznako vozila, šifro države in kategorijo vozila.

Cestninske kategorije

V skladu z zakonodajo izdajateljske organizacije je registrirani imetnik vozila odgovoren za vse prometne prekrške, ne glede na to, kdo je vozil vozilo.

Kako vnaprej plačati cestnino

Cestnino je vnaprej mogoče plačati na več točkah na avtocesti; na prodajnih mestih NUSZ (služba za stranke) in pri drugih prodajalcih (npr. na bencinskih servisih). Poravnati jo je mogoče tudi preko spleta, kratkega sporočila in aplikacije za pametni telefon. Za več informacij o načinu plačila cestnine in lokacijah prodajnih točk na Madžarskem in na mejah, obiščite: www.toll-charge.hu.

Pred plačilom cestnine za madžarske ceste morate potrditi in se prepričati, da so obdobje veljavnosti, registrska oznaka vozila, kategorija vozila in šifra države pravilno vneseni. Registrirani lastnik vozila je vedno odgovoren za to, da pri plačilu cestnine preveri, da so bili podatki pravilno vneseni.

Če vozilo v času pregleda nima veljavnega dovoljenja za uporabo cest, mora plačati kazen za nedovoljeno uporabo ceste.

Prejel/-a sem obvestilo

Če ste prejeli obvestilo (kazen) od družbe EPC in mislite, da ste v tistem času imeli veljavno dovoljenje, preverite, ali so vsi podatki na odrezku pravilni (e-Vignette/e-Matrica) in stopite v stik z družbo EPC s kopijo odrezka ter kopijo dokumenta o registraciji vozila (vse strani).

Na odrezku je zapisano, da ga morate hraniti vsaj eno leto po poteku. Če odrezka nimate več, lahko za kopijo zaprosite na prodajnem mestu, kjer ste ga kupili.

nusz