Cestnine v Združenem kraljestvu

Halton Borough Council - Mersey Gateway Project - Merseyflow

Trasa prehoda Mersey (Mersey Gateway) bo potekala od 12.1. dalje od ceste M56 na jugu do ceste A562 Speke Road v Widnesu na severu.

Za točne lokacije ustreznih cestnih znakov, kliknite tukaj
Kaj se zgodi, če ne plačam?

Če ne plačate cestnine do polnoči dneva, ko boste most prečkali, se vam izda Obvestilo o globi (PCN).

Obvestilo o globi je pravni dokument, ki nalaga globo v višini 40 GBP oz. v protivrednosti v drugi valuti, in je izdan na domači naslov registriranega imetnika vozila.

Če plačate v 14-ih dneh od izdaje obvestila, se ta globa razpolovi in znaša 20 GBP oz. v protivrednosti v drugi valuti. Naslednjih 14 dni, po tem ko preteče obdobje znižanega plačila, globa znaša 40 GBP oz. v protivrednosti v drugi valuti. Če globe ne plačate po teh 28-ih dneh, se globa poviša na 60 GBP oz. v protivrednosti v drugi valuti, če jo poravnate v naslednjih 14-ih dneh. Ne glede na višino globe, ki jo plačate, morate plačati tudi prvotni neplačani strošek cestnine. Če globe ne plačate v roku 42-ih dni, se neplačane obveznosti obravnavajo kot civilni dolg, in v primeru, da ta ni poravnan v naslednjih 36 dneh, sprožimo postopke za izterjavo.

Če ste prejeli obvestilo v zvezi s to cestnino in bi želeli več informacij, prosimo stopite v stik z EPC.

Drugo

Družba EPC trenutno vodi zbirko izjemnih cestnin, zaračunanih vozilom, registriranim v tujini, za družbo Severn River Crossing.