Obvestilo Skupine EPC o zasebnosti

Splošne določbe

Kako bodo v EPC Group uporabljene vaše osebne informacije?

Skupino EPC (»EPC«) sestavljajo Euro Parking Collection plc in njegove podružnice, Contractum Limited, ustanovljena in registrirana v Angliji in Walesu s številko podjetja GB3515275 oziroma GB5755117, ter EPC Hungary Kft., registriran na Madžarskem s številko 01-09-908128.

EPC se je specializiral za identifikacijo, obveščanje in zbiranje neplačanih nadomestil, pristojbin in kazni v zvezi s prometom in javnim prevozom, izdanih vozilom s tujo registracijo ali najetim vozilom s tujimi ali nerezidenčnimi najemniki po Evropi.

Spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in v tem obvestilu o zasebnosti pojasnjujemo, zakaj EPC zbira vaše osebne podatke in kako jih mi obdelujemo. Če želite stopiti v stik z nami glede načina, kako se ravna z vašimi podatki, pišite EPC na privacy@epcplc.com

EPC ne prenaša vaših osebnih podatkov tretjim osebam zunaj Evropskega gospodarskega prostora, razen če prejmemo vaše izrecno soglasje, da to storimo. Ozemlja zunaj EGP morda nimajo enakovrednega pravnega varstva s tistim, ki velja v EGP, vendar zagotavljamo, da naši partnerji zunaj EGP še naprej sprejemajo vse ukrepe,ki so razumno potrebni za zagotovitev, da se z vašimi podatki ravna varno in v skladu s to politiko. Informacije, ki jih zagotovite, so pri nas in/ali naših obdelovalcih podatkov varne, ne glede na to, ali so v elektronski ali fizični obliki.

Vse informacije o vas se bodo obdelovale samo tako dolgo, kot to zahteva ustrezna zakonodaja in pravna podlaga za obdelavo podatkov. Vsi osebni podatki so shranjeni v šifrirani obliki in, kadar je mogoče, psevdonimizirani.

EPC ne zahteva, da nam predložite podatke, ki spadajo v kategorijo posebnih podatkov, ki razkrivajo vaš rasni ali etični izvor, politična mnenja, verska ali filozofska prepričanja, sindikalna članstva, morebitne genetske ali biometrične podatke, podatke o zdravju ali tiste, ki se nanašajo na spolno življenje ali spolno usmerjenost. Upoštevajte, da bomo, če nam boste kadar koli med pritožbenim postopkom predložili take podatke, sprejeli pragmatičen pristop in nameravamo uporabiti le informacije, ki so potrebne za premislek o pritožbi.

Kot oseba, na katero se nanašajo podatki, imate vrsto pravic, ki jih lahko uveljavljate. Upoštevajte, da moramo preveriti vašo identiteto, preden lahko uveljavite rights. Da bi bil ta proces za vas varen, zahtevamo, da nam predložite naslednje podatke: številko računa/sklica/primera EPC in registrsko številko vozila.

EPC namerava pri obdelavi osebnih podatkov izpolnjevati najvišje standarde. Zato jemljemo vse ugovore zelo resno. Če se želite ugovarjati načinu, kako obdelujemo vaše osebne informacije, lahko stopite v stik z informacijskim pooblaščencem, tj. z zakonom določenim organom, ki nadzoruje zakon o varstvu podatkov: https://ico.org.uk/concerns/

EPC ne izvaja povsem avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Če izvršite plačilo družbi EPC, ga bo obdelal naš partner Stripe, ki je usklajen s standardom varnosti podatkov v sektorju plačilnih kartic. EPC ne shranjuje nobenih informacij z vaše kartice. Vse informacije obdeluje Stripe, see details here.

Da bi razumeli, kako obdelujemo vaše osebne podatke, preberite ustrezen oddelek v tem obvestilu. Ne pozabite, da morda spadate v več kot eno od spodnjih skupin:

Obiskovalci našega spletnega mesta

Imetniki spletnega računa EPC (cestnine in kazni)

Imetniki računa AutoPASS

Prejemniki kazni

Prejemniki računov

Ljudje, ki kličejo našo telefonsko linijo za pomoč

Ljudje, ki stopijo v stik z nami po pošti

Ljudje, ki uporabijo obrazec »Stik z EPC« na spletnem mestu EPC

Ljudje, ki nam pošljejo elektronsko pošto

Kandidati za zaposlitevObiskovalci našega spletnega mesta

EPC je upravljavec podatkov za informacije, ki jih zbiramo na svoji spletni strani.

Kadar obiščete www.epcplc.com, www.contractum.eu ali www.epchungary.hu, zbiramo standardne internetne informacije v dnevniku in podrobnosti o vzorcih obiskovalcev; za podrobnosti poglejte naš Cookies Policy. To počnemo za izboljšanje vaše izkušnje z brskanjem.

Z nadaljnjim brskanjem sprejemate zgornjo politiko.

Nobeden od vaših osebnih data, v tem primeru naslov IP, se ne posreduje nobeni tretji osebi. Naše spletno mesto varujemo pred nasilnimi napadi z blokiranjem naslovov IP, iz katerih izvirajo taki napadi, zato EPC zbira naslove IP, ki se nato uporabijo za odpravljanje težav in zagotavljanje varnosti. Dnevniki se hranijo 12 mesecev.

Nazaj Splošne določbeImetniki spletnega računa EPC (cestnine in kazni)

EPC je upravljavec podatkov za informacije, ki jih zagotovite, ko se registrirate za enostavno uporabo spletne storitve, ki omogoča upravljanje plačil cestnin in obvestil v zvezi s prometom. Osebne podatke sestavljajo: vaše ime, naslov, e-poštni naslov in registrska številka vozila.

EPC obdeluje vaše osebne podatke na podlagi pogodbe, ki ste jo sklenili s tem, ko ste se registrirali za spletni račun po pogojih, navedenih v Spletno mesto pogojev uporabe EPC in bo obdeloval vaše podatke v času trajanja pogodbe in, kadar je to potrebno, 7 let po datumu, ko ste plačali morebitne pristojbine.

Če registrirate svoje vozilo, boste pridobili preprost dostop do obvestil, e-poštne dostave, plačil, slik in komunikacije.

Če vaše pristojbine niso plačane, se lahko vaš primer posreduje agenciji za izterjavo dolgov ali pa ste lahko pozvani na sodišče, kar lahko poveča dolgovani znesek.

Nazaj Splošne določbeImetniki računa AutoPASS

Z registracijo svojega obstoječega računa AutoPASS nam zagotavljate informacije o okoljskem razlikovanju za svoje vozilo z namenom, da bi bil izstavljen pravilen račun. EPC obdeluje te podatke na podlagi pisnih navodil Statens Vegvesen (SVV), ki je upravljavec in se lahko stopi v stik z njim na firmapost@vegvesen.no. EPC bo vaše podatke obdeloval, dokler bo imel takšno navodilo s strani SVV.

Nazaj Splošne določbePrejemniki kazni

Kadar prejmete od EPC obvestilo o kazni, to pomeni, da imate zapadlo plačilo, ki ga dolgujete eni od organizacij izdajateljic.

EPC obdeluje vaše podatke, prikazane na ustreznem obvestilu, v imenu organizacije izdajateljice, ki je odobrila njegovo izdajo. Organizacija izdajateljica je prenesla na EPC svojo funkcijo zasledovanja, izdajanja in zbiranja denarja, ki ga dolgujejo vozila s tujo registracijo. Prenos s pooblastilom je na voljo na vpogled s klikom na tukaj and tukaj.

Vaši podatki ne bodo uporabljeni za noben drug namen razen zgoraj navedenih.

EPC pridobi registrsko številko vozila in podatke o kršitvi pri organizacijah izdajateljicah, poleg tega pa še vaše ime in naslov pri ustreznih uradnih nacionalnih ali regionalnih organih za izdajo prometnih dovoljenj. Če želite biti obveščeni, od koga smo pridobili vaše podatke, nam pošljite e-pošto na privacy@epcplc.com.

V nekaterih primerih EPC pridobi vaše osebne podatke v obliki registrske številke vozila, vašega imena in naslova neposredno od organizacije izdajateljice, podjetja za izposojo vozil ali prejšnjega registriranega imetnika vozila. Slednji se pojavi, kadar uradni register ni posodobljen s prenosom lastništva.

Če ste imetnik EPC spletnega računa, pa nam boste sami zagotovili podatke, prikazane na obvestilu o kazni.

Vaši podatki ne bodo uporabljeni za noben drug namen razen zgoraj navedenih. EPC bo obdeloval vaše podatke, dokler bo imel to navodilo s strani organizacije izdajateljice in, kadar je to potrebno, 7 let po datumu, ko ste plačali morebitne pristojbine

Nazaj Splošne določbePrejemniki računov

Kadar prejmete od EPC račun, to pomeni, da morate izvesti plačilo za uporabo zmogljivosti, ki jih zagotavlja ena ali več organizacij izdajateljic.

EPC obdeluje vaše podatke, prikazane na ustreznem obvestilu, v imenu organizacije izdajateljice, ki je odobrila njegovo izdajo. Organizacija izdajateljica je prenesla na EPC svojo funkcijo zasledovanja, izdajanja in zbiranja denarja, ki ga dolgujejo vozila s tujo registracijo. Prenos s pooblastilom je na voljo na vpogled s klikom na tukaj and tukaj.

Če vaše pristojbine niso plačane, se lahko vaš primer posreduje agenciji za izterjavo dolgov ali pa ste lahko pozvani na sodišče, kar lahko poveča dolgovani znesek.

EPC pridobi registrsko številko vozila in podatke o kršitvi pri organizacijah izdajateljicah, poleg tega pa še vaše ime in naslov pri ustreznih uradnih nacionalnih ali regionalnih organih za izdajo prometnih dovoljenj. Če želite biti obveščeni, od koga smo pridobili vaše podatke, nam pošljite e-pošto na privacy@epcplc.com.

V nekaterih primerih EPC pridobi vaše osebne podatke v obliki registrske številke vozila, vašega imena in naslova neposredno od organizacije izdajateljice, podjetja za izposojo vozil ali prejšnjega registriranega imetnika vozila. Slednji se pojavi, kadar uradni register ni posodobljen s prenosom lastništva.

Če ste imetnik EPC spletnega računa, pa nam boste sami zagotovili podatke, prikazane na obvestilu o kazni.

Vaši podatki ne bodo uporabljeni za noben drug namen razen zgoraj navedenih. EPC bo obdeloval vaše podatke, dokler bo imel to navodilo s strani organizacije izdajateljice in, kadar je to potrebno, 7 let po datumu, ko ste plačali morebitne pristojbine

Nazaj Splošne določbeLjudje, ki kličejo našo telefonsko linijo za pomoč

Telefonska linija EPC za pomoč je samo svetovalne narave in EPC sprejema samo pisne pritožbe. Zapis vašega klica v šifrirani obliki za namene spremljanja kakovosti, usposabljanja in revizije se lahko hrani šest mesecev. Če bi v prihodnosti želeli zahtevati kopijo zapisa, nas morate seznaniti z datumom in uro vašega klica.

Nazaj Splošne določbeLjudje, ki stopijo v stik z nami po pošti

Kadar stopite v stik z nami po pošti, prostovoljno predložite svoje osebne podatke in soglašate, da obdelamo podatke, ki so vsebovani v tem sporočilu.

Če nas kličete, da bi se pritožili, morate soglašati, da se lahko vaši osebno podatki razkrijejo ustrezni organizaciji izdajateljici, ki ima lahko lokacijo zunaj ZK in EGP. Če predložite pritožbo po pošti ali faksu, vključite naslednjo pisno izjavo: »Soglašam, da se lahko moji osebni podatki razkrijejo ustrezni organizaciji izdajateljici.« Dopisi brez te izjave se ne bodo upoštevali.

EPC obdeluje vaše podatke, prikazane na ustreznem obvestilu, v imenu organizacije izdajateljice, ki je odobrila njegovo izdajo. Organizacija izdajateljica je prenesla na EPC svojo funkcijo zasledovanja, izdajanja in zbiranja denarja, ki ga dolgujejo vozila s tujo registracijo. Prenos s pooblastilom je na voljo na vpogled s klikom na tukaj and tukaj.

EPC bo obdeloval vaše podatke, dokler bo imel to navodilo s strani organizacije izdajateljice in, kadar je to potrebno, 7 let po datumu, ko ste plačali morebitne pristojbine

Če vaše pristojbine niso plačane, se lahko vaš primer posreduje agenciji za izterjavo dolgov ali pa ste lahko pozvani na sodišče, kar lahko poveča dolgovani znesek.

Nazaj Splošne določbeLjudje, ki uporabijo obrazec »Stik z EPC« na spletnem mestu EPC

Kadar se pritožite proti pristojbini z obrazcem »Stik z EPC« na spletnem mestu EPC, nam predložite dodatne podatke poleg tistih, ki jih že obdelujemo (glejte Prejemniki kazni in Prejemniki računov).

EPC obdeluje vaše podatke, prikazane na ustreznem obvestilu, v imenu organizacije izdajateljice, ki je odobrila njegovo izdajo. Organizacija izdajateljica je prenesla na EPC svojo funkcijo zasledovanja, izdajanja in zbiranja denarja, ki ga dolgujejo vozila s tujo registracijo. Prenos s pooblastilom je na voljo na vpogled s klikom na tukaj and tukaj.

Če želite, da se vaša navedba obravnava, morate soglašati, da se smejo vaši osebni podatki razkriti ustrezni organizaciji, ki ima lahko lokacijo zunaj ZK in EGP. Sledite navodilom na našem spletnem mestu

EPC bo obdeloval vaše podatke, dokler bo imel to navodilo s strani organizacije izdajateljice in, kadar je to potrebno, 7 let po datumu, ko ste plačali morebitne pristojbine

Če vaše pristojbine niso plačane, se lahko vaš primer posreduje agenciji za izterjavo dolgov ali pa ste lahko pozvani na sodišče, kar lahko poveča dolgovani znesek.

Nazaj Splošne določbeLjudje, ki nam pošljejo elektronsko pošto

Kadar nam pošljete elektronsko pošto, nam prostovoljno predložite svoje osebne podatke in soglašate, da obdelamo podatke, ki so vsebovani v tem sporočilu, vključno z e-poštnim naslovom.

EPC obdeluje vaše podatke, prikazane na ustreznem obvestilu, v imenu organizacije izdajateljice, ki je odobrila njegovo izdajo. Organizacija izdajateljica je prenesla na EPC svojo funkcijo zasledovanja, izdajanja in zbiranja denarja, ki ga dolgujejo vozila s tujo registracijo. Prenos s pooblastilom je na voljo na vpogled s klikom na tukaj and tukaj.

Nadalje upoštevajte, da bo vaš primer, vključno s komunikacijo prek elektronske pošte, če pristojbina ne bo plačana, posredovan v nadaljnjo izterjavo z morebitnimi višjimi nadomestili.

EPC bo obdeloval vaše podatke, dokler bo imel to navodilo s strani organizacije izdajateljice in, kadar je to potrebno, 7 let po datumu, ko ste plačali morebitne pristojbine

Nazaj Splošne določbeKandidati za zaposlitev

EPC je upravljavec podatkov za informacije, ki jih zagotovite med procesom zaposlovanja in jih obdelamo na podlagi zakonitega interesa. Če imate vprašanja o tem, kako ravnamo z vašimi informacijami, stopite v stik z nami na privacy@epcplc.com.

Vse informacije, ki jih zagotovite med procesom zaposlovanja, bodo uporabljene samo za napredovanje vaše vloge ali za izpolnitev pravnih ali regulativnih zahtev in bodo shranjene 12 mesecev od datuma zapolnitve delovnega mesta.

Nobene informacije, ki jo boste predložili v procesu zaposlovanja, ne bomo delili z nobeno tretjo osebo z namenom trženja in nobene vaše informacije ne bomo shranili zunaj Evropskega gospodarskega prostora. Informacije, ki jih zagotovite, so pri nas in/ali naših obdelovalcih podatkov varne, ne glede na to, ali so v elektronski ali fizični obliki.

Nazaj Splošne določbe