Rdeče poti

Družba Transport for London (TfL) je neposredno odgovorna za cestno omrežje širšega območja Londona, ki se z enim izrazom imenuje Cestno omrežje Transport for London (Transport for London Road Network - TLRN). To cestno omrežje sestavlja 580 kilometrov strateških londonskih cest in vse ceste sodijo med t.i. rdeče poti.

Rdeče poti so ceste, na katerih ustavljanje ni dovoljeno, označujejo pa jih enojne ali dvojne rdeče črte. Rdeče poti so bile najprej uvedene v Londonu kot alternativa rumenim oznakam, ki so prepovedovale ustavljanje in/ali natovarjanje vozil. Od leta 2016 lahko rdeče poti uporabljajo vse prometne uprave; v Londonu je dandanes nekaj rdečih poti izven omrežja TLRN, na območju Borough Roads. Večina rdečih poti pa ostaja del strateškega omrežja družbe TfL (t.i. »Rdeče poti TfL«).

Večina pomembnih cest v Londonu

tfl_te_map

Medtem ko TLRN predstavlja manj kot 5 % celotnega cestnega omrežja širšega območja Londona, se po teh cestah prepelje več kot tretjina londonskega prometa vozil in skupaj z londonskimi avtocestami približno polovica londonskega težkega tovornega prometa.

Rdeče poti TfL so ključne za ohranjanje pretočnosti Londona, zato TfL nadzira izvajanje in upoštevanje pravil. Naša prednostna naloga je zmanjšati zastoje, ne pa izdajati globe, zato ljudem skušamo pomagati razumeti rdeče poti, da se bodo izognili nepotrebnim globam.

Prometni znaki in cestne označbe vzdolž rdečih poti vam povejo, kaj smete in česa ne. Če prometnih znakov in označb ne upoštevate, vam lahko izdamo obvestilo o globi (PCN).

Na naših rdečih poteh nadziramo naslednje:

  • Enojne rdeče črte
  • Dvojne rdeče črte
  • Parkiranje in natovarjanje
  • Križišča z rumeno cono in prepovedano zavijanje
  • Pasove za avtobuse
tfl_te_1 tfl_te_2 tfl_te_3 tfl_te_4

Ceste za lokalno upravo

tfl_te_stock

Z večino cest v Londonu upravljajo lokalne oblasti. S cestami z rumenimi črtami, parkirnimi avtomati in parkirnimi mesti za domačine upravljajo lokalne londonske oblasti in ne družba TfL. (Lokalne oblasti lahko upravljajo tudi z manjšim številom rdečih poti, vendar bo to jasno navedeno na obvestilu o globi, ki bi ga morda izdali). Če imate kakršna koli vprašanja ali če ste prejeli obvestilo o globi v povezavi s temi cestami, se obrnite na dotični organ, ki vam bo lahko pomagal.