Om EPC

Euro Parking Collection plc (EPC) är specialiserat på identifiering, avisering och indrivning av obetalda trafikrelaterade avgifter och böter utfärdade till utlandsregistrerade fordon i Europa.

EPC arbetar på uppdrag av mer än 450 organisationer i 15 europeiska länder. Dessa organisationer består främst av offentliga och statliga myndigheter, kommuner, polismyndigheter, vägtullsoperatörer och privata parkeringsbolag. Fullständig lista finns tillgänglig under: Utfärdande Organisationer.

EPC har tillgång till flera fordonsregister i Europa och kan hämta uppgifter om den registrerade ägaren/innehavaren.

road

Vägtullar

Assistera vägtullsoperatörer med att identifiera och utfärda fakturor, betalningskrav eller kontrollavgifter till utlandsregistrerade fordon.

Trängsel- och trafikavgifter

Assistera myndigheter med att förbättra trafikflödet, genom att identifiera utlandsregistrerade fordon som begår trafikförseelser.

Juridiskt

EPC är ett företag registerat i England och Wales, med registreringsnummer 03515275; EPC är också registrerad med Storbritanniens Information Commissioner’s Office under Data Protection Register No. Z5479282 (Storbritannien).

Mer juridisk information