Vägavgift i Storbritannien

merseyflow_logo

Halton Borough Council - Mersey Gateway Project - Merseyflow

Mersey Gateway kommer att sträcka sig från Junction 12 på M56 i söder till A562 Speke Road i Widnes i norr.

merseyflow_map
Klicka här för exakta placeringar av relevanta vägskyltar

Vad händer om jag inte betalar?

Om betalning inte erläggs innan midnatt dagen efter passagen kommer du att erhålla en kontrollavgift.

En kontrollavgift är ett juridiskt dokument med tilläggsavgift på £40 (eller motsvarande belopp i annan valuta), som kommer att utfärdas till den registrerade fordonsägarens adress.

Beloppet reduceras till £20 (eller motsvarande belopp i lokal valuta) om betalning sker inom de första 14 dagarna efter utfärdandet. Efter 14 dagar och fram till förfallodatumet (totalt 28 dagar från utfärdandedatumet) gäller fullt belopp £40. Om betalning uteblir ökas beloppet till £60, som kan betalas inom 14 dagar. Oavsett vilken tilläggsavgift du betalar, måste du också betala den uteblivna tullavgiften utöver tilläggsavgiften. Om betalning fortfarande uteblivit efter 42 dagar, registreras utestående belopp som skuld och om skulden förblir obetald efter ytterligare 36 dagar, inleds skuldindrivning.

Kontakta EPC för mer information om en kontrollavgift du har mottagit.

Annat

EPC administrerar för närvarande insamling av utestående vägtullsavgifter utfärdade till icke-inhemska registrerade fordon för Severn River Crossing.