Juridisk information

Som internationell resenär är du skyldig till att följa de regler och bestämmelser i landet du besöker, inklusive trafikregler. Euro Parking Collection plc ("EPC") har fått i uppdrag att bidra till att alla inhemska och utländska förare behandlas lika och i händelse av förseelse mot nationella regler, har möjlighet att betala kontrollavgiften i lokal valuta i det land där de är bosatta.

Myndigheter i Europa har befullmäktigat EPC att driva in utestående avgifter och böter utfärdade till utlandsregistrerade fordon. Kopior av fullmakterna finns tillgänglig under Utfärdande organisationer. En faktura/kontrollavgift har skickats till dig som den registrerade ägaren/hyrestagaren av fordonet vid tidpunkten för förseelsen och du är därför betalningsansvarig. Betalning måste göras till Euro Parking Collection plc innan förfallodatumet på betalningskravet för att undvika ytterligare avgifter.

Vidare indrivning

I händelse av utebliven betalning av ett betalningskrav från EPC, kommer den utfärdande organisationen vidta ytterligare indrivningsåtgärder, precis som med inhemska fordon. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, klampning eller bortforsling av fordon, kontroll vid in- och utfart till/från landet i fråga om det finns utestående trafikavgifter/böter, inleda rättsliga åtgärder i den utfärdande organisationens land eller i landet där den registrerade ägaren är bosatt.

Kontakt och Klagomål

Om du vill kontakta EPC gällande en faktura/kontrollavgift som du har mottagit, gå till Kontakta EPC. Om du vill klaga på EPC som bolag, skriv då till adressen nedan:

Avdelning för klagomål
Euro Parking Collection plc (EPC)
PO BOX 897
HAYES
UB3 9AU
Storbritannien