Låg utsläppszon/Miljözon i London (Transport for London Low Emission Zone)

lez_logo

Low Emission Zone (LEZ) täcker större delen av Greater London och är i drift 24 timmar om dygnet, varje dag på året. Systemet infördes 2008 för att uppmana de mest förorenande, tunga dieselfordonen i huvudstaden att bli renare.

Från och med 01 mars 2021 kommer LEZ-utsläppsnormerna för lastbilar, skåpbilar och andra specialfordon över 3,5 ton (GVW–Gross Vehicle Weight), samt för bussar, minibussar och bussar över 5 ton (GVW) att ändras från Euro IV för partikelutsläpp (PM–Particle Matter) till Euro VI för PM och kväveoxider (NOX). Dessa fordon måste uppfylla utsläppsstandarden Euro VI eller betala en daglig avgift. Du kan kontrollera ditt fordon och se vilka alternativ som finns på www.tfl.gov.uk/lez

Betalning kan göras på Transport for Londons webbplats www.tfl.gov.uk/lez, över telefon +44 343 222 2222 eller per post.

Fordon Vikt Utsläppsstandard Daglig avgift
Lastbilar, husbilar och hästtransporter Över 3,5 ton total fordonsvikt Euro IV – Euro V
(NOX & PM)
£100
≤ Euro III
(NOX & PM)
£300
Bussar och turistbussar Över 5 ton total fordonsvikt Euro IV – Euro V
(NOX & PM)
£100
≤ Euro III
(NOX & PM)
£300
Stora skåpbilar och hästtransporter Mellan 1,205 ton olastad och 3,5 ton < Euro III
(PM)
£100
Husbilar Mellan 2,5 och 3,5 ton < Euro III
(PM)
£100
Minibussar 5 ton eller mindre total fordonsvikt < Euro III
(PM)
£100

Registrering

Användare av berörda fordon som är registrerade utanför Storbritannien inklusive, lastbilar, bussar stora skåpbilar, minibussar och andra specialiserade fordon måste registrera sina fordon hos Euro Parking Collection (EPC) om fordonen uppfyller de utsläppsnormer som krävs för att kunna köra inom LEZ utan att betala en daglig avgift.

För ytterligare information om registrering och systemet för LEZ var snäll och besök www.epcplc.com/tfl_registration/register