Transport för ULEZ (Londons miljözon – Ultra Low Emission Zone)

ULEZ-standarder

Från och med 25 oktober 2021 expanderar ULEZ från centrala London för att skapa en enda större zon upp till, men inte inkluderande, North Circular Road (A406) och South Circular Road (A205). Fordon måste uppfylla de olika utsläppsstandarderna för ULEZ (Ultra Low Emission Zone) baserat på fordonstyp och typ av utsläpp.

Se om ditt fordon uppfyller standarden här: Använd TfL:s fordonskontroll.

Du kan också se vilka områden som faller inom ULEZ-zonen med vår postnummerkontroll.

Om du kör ett fordon som inte uppfyller ULEZ-standarderna, upp till, men inte inkluderande, North Circular Road (A406) och South Circular Road (A205) och den dagliga avgiften inte betalas kommer en PCN-straffavgift (Penalty Charge Notice) att utfärdas till den registrerade ägaren. Denna straffavgift tas ut som tillägg till alla andra utfärdade trängselavgifter (Congestion Charge) eller miljöavgifter.

Vilka är standarderna?

Vi föredrar att ni använder ett fordon som uppfyller de nya utsläppsstandarderna istället för att betala en daglig avgift.

Eurostandarderna som först infördes 1992 är en rad utsläppskontroller som fastställer gränser för luftförorenande kväveoxider (NOx) och partiklar (PM) från motorer. Nya fordon och vägfordonsmotorer måste uppfylla dessa gränser för att godkännas för försäljning.

ULEZ-standarderna är

Euro 3 blev obligatorisk för alla nya motorcyklar år 2007

Fordon måste uppfylla de olika utsläppsstandarderna för ULEZ baserat på fordonstyp och typ av utsläpp. Euro 4 blev obligatorisk för alla nya bilar år 2005 och lätta lastbilar år 2006

Euro 6 blev obligatorisk för alla nya tunga motorer för lastbilar och bussar från januari 2014, från september 2015 för bilar och lätta skåpbilar och från september 2016 för större lastbilar upp till och med 3,5 ton bruttovikt.

Läs mer om utsläppstandarder, dagliga avgifter och straffavgifter inom ULEZ och läs om hur du kan undvika avgiften för:

Registreringsbeviset för ditt fordon hjälper dig identifiera fordonets Euro-utsläppsstandard.