Transport för ULEZ (Londons miljözon – Ultra Low Emission Zone)

ulez_logo

ULEZ-standarder

För att hjälpa till att rena luften i London är Ultra Low Emission Zone (ULEZ) i drift 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, varje dag på året, förutom juldagen (25 december). Zonen inkluderar alla stadsdelar i London, men inte M25.

Se om ditt fordon uppfyller standarden här: Använd TfL:s fordonskontroll.

Du kan också se vilka områden som faller inom ULEZ-zonen med vår postnummerkontroll.

Om ditt fordon inte uppfyller ULEZ utsläppsstandarder och inte är undantagen så måste du betala en daglig avgift på 12,50 pund för att kunna köra inuti zonen.

Detta gäller för:

Personbilar, motorcyklar, skåpbilar, och andra specialfordon (upp till och inkluderat 3,5 ton) och minibussar (upp till och inkluderat 5 ton)

Lastbilar, skåpbilar eller speciellt tunga fordon (över 3,5 ton) och bussar, minibussar samt turistbussar (över 5 ton) behöver inte betala ULEZ-avgiften. De behöver betala LEZ-avgiften om de inte uppfyller LEZ utsläppsstandard.

Vilka är standarderna?

Vi föredrar att ni använder ett fordon som uppfyller de nya utsläppsstandarderna istället för att betala en daglig avgift.

Eurostandarderna som först infördes 1992 är en rad utsläppskontroller som fastställer gränser för luftförorenande kväveoxider (NOx) och partiklar (PM) från motorer. Nya fordon och vägfordonsmotorer måste uppfylla dessa gränser för att godkännas för försäljning.

ULEZ-standarderna är

Euro 3 blev obligatorisk för alla nya motorcyklar år 2007

Fordon måste uppfylla de olika utsläppsstandarderna för ULEZ baserat på fordonstyp och typ av utsläpp. Euro 4 blev obligatorisk för alla nya bilar år 2005 och lätta lastbilar år 2006

Euro 6 blev obligatorisk för alla nya tunga motorer för lastbilar och bussar från januari 2014, från september 2015 för bilar och lätta skåpbilar och från september 2016 för större lastbilar upp till och med 3,5 ton bruttovikt.

Läs mer om utsläppstandarder, dagliga avgifter och straffavgifter inom ULEZ och läs om hur du kan undvika avgiften för:

Registreringsbeviset för ditt fordon hjälper dig identifiera fordonets Euro-utsläppsstandard.