Trafikantavgift i Storbritannien

Trängselskatt i London (Transport for London Congestion Charge)

Fordon som kör inom en tydligt definierad zon i centrala London Måndag till fredag mellan 07.00-18.00 och helger och helgdagar mellan 12.00-18.00, varje dag på året, utom juldagen (25 december) och inklusive perioden t.o.m till nyårsdagen helgdag, måste betala en daglig trafikavgift. Den dagliga avgiften är 15,00 GBP om du betalar i förskott eller samma dag, eller GPB 17,50 vid midnatt den tredje betalningsdagen efter resan.

Trängselavgiften kan köpas på flera sätt. Dessa inkluderar, online på tfl.gov.uk/driving, via Auto Pay om registrerad, genom vårt kontaktcenter på 0343 222 2222 eller genom ”Tfl Pay to drive in London” mobileapp.

Auto Pay registrerar antalet betalningsdagar ett fordon färdas inom betalningszonerna varje månad och tar automatiskt betalt från ditt bankkort, kreditkort eller via autogiro varje månad. Upp till fem fordon kan registreras för CC Auto Pay på www.tfl.gov.uk.

Rabatter för fordon med nio eller fler säten

Vissa individer och fordon är undantagna från betalning eller kan göra anspråk på en rabatt på avgiften.

Denna onlinetjänst hjälper dig att registrera ett fordon med nio eller fler säten för 100% rabatt av trängselskatten. Genom att välja ett språk med hjälp av rullgardinsmenyn, kommer ett online-formulär att öppnas i det valda språket.

När formuläret är ifyllt och ni har klickat på skicka-knappen, omvandlas dokumentet till en PDF-version på engelska. Formuläret ska skrivas ut, undertecknas och skickas till TfL Congestion Charging, PO Box 344, Darlington, DL1 9QE, Storbritannien. Glöm inte att bifoga kopior av relevant dokumentation.

Ytterligare allmän information finns tillgänglig på www.tfl.gov.uk

Välj språk:

Transport för ULEZ (Londons miljözon – Ultra Low Emission Zone)

ulez_logo

ULEZ-standarder

För att hjälpa till att rena luften i London är Ultra Low Emission Zone (ULEZ) i drift 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, varje dag på året, förutom juldagen (25 december). Zonen inkluderar alla stadsdelar i London, men inte M25.

Se om ditt fordon uppfyller standarden här: Använd TfL:s fordonskontroll.

Du kan också se vilka områden som faller inom ULEZ-zonen med vår postnummerkontroll.

Om ditt fordon inte uppfyller ULEZ utsläppsstandarder och inte är undantagen så måste du betala en daglig avgift på 12,50 pund för att kunna köra inuti zonen.

Detta gäller för:

Personbilar, motorcyklar, skåpbilar, och andra specialfordon (upp till och inkluderat 3,5 ton) och minibussar (upp till och inkluderat 5 ton)

Lastbilar, skåpbilar eller speciellt tunga fordon (över 3,5 ton) och bussar, minibussar samt turistbussar (över 5 ton) behöver inte betala ULEZ-avgiften. De behöver betala LEZ-avgiften om de inte uppfyller LEZ utsläppsstandard.

Vilka är standarderna?

Vi föredrar att ni använder ett fordon som uppfyller de nya utsläppsstandarderna istället för att betala en daglig avgift.

Eurostandarderna som först infördes 1992 är en rad utsläppskontroller som fastställer gränser för luftförorenande kväveoxider (NOx) och partiklar (PM) från motorer. Nya fordon och vägfordonsmotorer måste uppfylla dessa gränser för att godkännas för försäljning.

ULEZ-standarderna är

Euro 3 blev obligatorisk för alla nya motorcyklar år 2007

Fordon måste uppfylla de olika utsläppsstandarderna för ULEZ baserat på fordonstyp och typ av utsläpp. Euro 4 blev obligatorisk för alla nya bilar år 2005 och lätta lastbilar år 2006

Euro 6 blev obligatorisk för alla nya tunga motorer för lastbilar och bussar från januari 2014, från september 2015 för bilar och lätta skåpbilar och från september 2016 för större lastbilar upp till och med 3,5 ton bruttovikt.

Läs mer om utsläppstandarder, dagliga avgifter och straffavgifter inom ULEZ och läs om hur du kan undvika avgiften för:

Registreringsbeviset för ditt fordon hjälper dig identifiera fordonets Euro-utsläppsstandard.

Låg utsläppszon/Miljözon i London (Transport for London Low Emission Zone)

lez_logo

Low Emission Zone (LEZ) täcker större delen av Greater London och är i drift 24 timmar om dygnet, varje dag på året. Systemet infördes 2008 för att uppmana de mest förorenande, tunga dieselfordonen i huvudstaden att bli renare.

Från och med 01 mars 2021 kommer LEZ-utsläppsnormerna för lastbilar, skåpbilar och andra specialfordon över 3,5 ton (GVW–Gross Vehicle Weight), samt för bussar, minibussar och bussar över 5 ton (GVW) att ändras från Euro IV för partikelutsläpp (PM–Particle Matter) till Euro VI för PM och kväveoxider (NOX). Dessa fordon måste uppfylla utsläppsstandarden Euro VI eller betala en daglig avgift. Du kan kontrollera ditt fordon och se vilka alternativ som finns på www.tfl.gov.uk/lez

Betalning kan göras på Transport for Londons webbplats www.tfl.gov.uk/lez, över telefon +44 343 222 2222 eller per post.

Fordon Vikt Utsläppsstandard Daglig avgift
Lastbilar, husbilar och hästtransporter Över 3,5 ton total fordonsvikt Euro IV – Euro V
(NOX & PM)
£100
≤ Euro III
(NOX & PM)
£300
Bussar och turistbussar Över 5 ton total fordonsvikt Euro IV – Euro V
(NOX & PM)
£100
≤ Euro III
(NOX & PM)
£300
Stora skåpbilar och hästtransporter Mellan 1,205 ton olastad och 3,5 ton < Euro III
(PM)
£100
Husbilar Mellan 2,5 och 3,5 ton < Euro III
(PM)
£100
Minibussar 5 ton eller mindre total fordonsvikt < Euro III
(PM)
£100

Registrering

Användare av berörda fordon som är registrerade utanför Storbritannien inklusive, lastbilar, bussar stora skåpbilar, minibussar och andra specialiserade fordon måste registrera sina fordon hos Euro Parking Collection (EPC) om fordonen uppfyller de utsläppsnormer som krävs för att kunna köra inom LEZ utan att betala en daglig avgift.

För ytterligare information om registrering och systemet för LEZ var snäll och besök www.epcplc.com/tfl_registration/register

Nationella Motorvägar - Dartford Crossing - Dart Charge

dartcharge_logo

Man kan inte längre betala vid bommarna för användning av Dartford Crossing. Istället måste betalning ske antingen i förhand eller innan midnatt nästa dag. Avgift vid Dartford Crossing gäller mellan kl 06:00 och kl 22:00.

Du kan få rabatt på varje passage genom att registrera ett pre-pay-konto. Alternativt kan du göra engångsbetalningar på internet, via telefon, på försäljningsställen med Payzone-skylt eller i förväg per post. Mer information finns tillgänglig på www.gov.uk/dart-charge