M50 Vägtull på Irland / eFlow

eflow

Den automatiska vägtullen är belägen på en port över motorvägen mellan Junction 6 (Blanchardstown) och Junction 7 (Lucan) på M50 på Irland. Vägtullen indikeras med lila skyltar som visas på bilden ovan.

Vägtullen använder en kombination av laser, ljussignaler och kameror för att upptäcka ett förbipasserande fordon. Kamerorna tar flera bilder av fordonet och fordonets registreringsnummer. Uppgifter om registrerad ägare lämnas av relevant fordonsregister.

Genom att köra genom vägtullen, ansvarar man för att betala tullavgiften på M50. Om betalning inte sker innan kl 20:00 dagen efter passagen, kommer ett betalningskrav, en s k Standard Toll Request (STR), att utfärdas till den registrerade ägarens adress av fordonet.

Om du har mottagit ett betalningskrav gällande den här vägtullen och du vill ha mer information, gå till Kontakta EPC.


Frågor och svar

Om M50

Turas Mobility Services är upphandlat av Transport Infrastructure Ireland ('TII') för att driva M50-tullsystemet ('eFlow') på deras vägnar. Turas Mobility Services är ett irländskt företag med säte i Dublin."

eFlow är operatör av det bomfria avgiftssystemet på Dublins motorväg M50. eFlow är ett registrerat företagsnamn för Transport Infrastructure Ireland TII. Alla tullintäkter, inklusive kontrollavgifter, som samlas in för vägtullarna, går direkt till TII.  Dessa medel används sedan för drift och underhåll av Irlands nationella vägnät. Du kan hitta en kopia av eFlows sekretessmeddelande på www.eflow.ie

M50 är offentlig infrastruktur som ägs av den irländska regeringen och administreras av TII, ett oberoende lagstadgat organ som grundades av Vägar Act 2015

Se nedanstående diagram för vägavgifter

Personbilar och kollektivtrafikfordon med upp till 8 passagerarsäten. EUR 3,70
Godstransportfordon med tomvikt under 2000kg
Bussar med fler än 8 passagerarsäten
EUR 4,70
Godstransportfordon med tomvikt över 2000kg men under 10000 kg EUR 6,30
Godstransportfordon med tomvikt över 10000 kg
Dragfordon eller ledat fordon
EUR 7,50

Om avgiften inte betalas inom tidsfristen läggs en avgift på 3,50 EUR till varje obetald tullpassage. EPC kommer sedan att utfärda ett betalningskrav om obetald tullavgift (s k STR). Om denna inte betalas inom 14 dagar kommer en betalningspåminnelse (s k UTN) på 49,50 EUR att utfärdas för varje obetald tullpassage.


För att undvika straffavgifter och spara pengar på sina vägtullar kan kunden registrera ett konto.

Tullen sitter på en portal över motorvägen mellan Junction 6 (Blanchardstown) och Junction 7 (Lucan) på M50. Tullen anges med skyltar som kan ses på ovanstående bild.

Tullportalen använder en kombination av lasrar, ljussignaler och kameror för att upptäcka ett fordon som passerar under portalen. Kamerorna tar flera bilder av fordonet och fordonets registreringsskylt. Ägaruppgifter tillhandahålls sedan av det behöriga fordonsregistret.

När du kör under denna portal är du skyldig att betala M50-tullen. Om du inte betalar vägtullen innan kl. 20:00 dagen efter passagen, skickas ett betalningskrav (s k Standard Toll Request) per automatik ut till fordonsägarens adress.

Det första betalningskravet innehåller den ursprungliga avgiften, plus en påföljd på 3.50 EUR.


Betalning

Det finns flera olika sätt att betala tullavgiften.

Om du inte är registrerad hos eFlow, blir fordonets registreringsskyltar uppfångade av kamerorna varje gång du passerar vägtullen, och du betalar per gång. Du måste betala för passagen innan kl 20:00 följande dag. Betalning kan göras online på eFlow's webbplats eller vid butiker med Payzone eller genom att ringa +353 1 4610122.

Du kan betala på förhand på webbplatsen eflow.ie eller vid butiker med Payzone eller genom att ringa +353 1 4610122. För att undvika straff avgifter och spara pengar på dina vägtullar kan kunder dessutom registrera sig för ett konto.

Om du har fått ett betalningskrav trots att du har betalat för tullen, ber vi dig först och främst kontrollera följande: Att betalningen gäller korrekt fordonsregistreringsnummer samt att den avser relevant vägtull på M50 (M50 barrier free toll).

En annan anledning kan vara att betalningen inte täckte hela kostnaden för resan. Om du till exempel betalade M50-avgiften för en bil (3,70 EUR) efter betalningsfristen, behöver du även betala förseningsavgiften på 3.50 EUR. Vänligen kontakta eFlow direkt om du vill veta om ditt fordon har ett utestående saldo.

Om betalning av första betalningskravet inte görs inom 14 dagar, skickas en betalningspåminnelse ut till fordonsägarens adress.

Betalningspåminnelsen (s k UTN) omfattar avgift för den ursprungliga tullen, den första tilläggsavgiften på 3,50 EUR samt påminnelseavgift på 49,50 EUR per resa för försenad betalning.

Om betalning inte gjorts för att täcka resan och påföljder inom 56 dagar efter det att betalningspåminnelsen har utfärdats, tillämpas en ytterligare förseningsavgift på 116,00 EUR per resa.

Det finns flera olika transponderoperatörer som kan användas på M50. Namnen på dessa företag är:

  • eFLow
  • ParkMagic
  • EasyTrip
  • DirectRoute

För att din transponder ska fungera på M50 måste ditt konto vara aktivt och ditt fordon måste vara kopplat till det kontot. Om du har ett konto hos någon av ovanstående operatörer och du tror att ditt konto har varit aktivt ska du kontakta operatören direkt.

Följande fordon är befriade från att betala tull på M50:

  • Fordon som är modifierade för personer med funktionshinder
  • Motorcyklar
  • Fordon från Fingal County Council
  • Militärfordon
  • Fordon som utför underhåll på M5
  • Garda (trafikpolis) och ambulansfordon

Om ditt fordon är avgiftsbefriat för M50-tullen, kommer eFlows tullportal ändå att ta bilder på ditt fordon och fordonets registreringsskylt, som sedan kommer att granskas av oss för att bekräfta att ditt fordon är avgiftsbefriat. För mer information, se Transport Infrastructure Ireland Exemptions from Toll Charges

Om ditt fordon är modifierat för personer med funktionshinder och inte är registrerat i Irland, kommer du att behöva tillhandahålla dokumentationsbevis, till exempel bevis för ett handikapp-/anpassat fordonsleasingavtal eller relevant skatteintyg från Transportstyrelsen som visar den relevanta skatteklassen för funktionshindrade.

Om du inte har ett auto-pay tolling account, måste du betala för passagen innan kl 20:00 nästa dag. För försenade betalningar tillkommer ytterligare avgifter enligt beskrivning ovan.

Du kan göra en betalning på EPC:s webbplats. Se till att du har ditt ärendenummer och fordonets registreringsnummer till hands eftersom du behöver dessa för att genomföra betalningen.