Röda vägar

Transport for London ansvarar för de vägar som lyder under Greater London Authority och som tillsamman utgör TLRN – Transport for London Road Network. Dessa vägar omfattar 580 km av Londons strategiska vägar och samtliga har fått beteckningen ”röda vägar”.

En röd väg är en väg där inga stoppkontroller förekommer – de indikeras av enkla eller dubbla röda kantlinjer. Röda linjer introducerades först i London som ett alternativ till gula linjer ”utan väntetid” och utan kontroller för ”av- och påstigning”. Sedan 2016 kan röda vägar användas av alla trafikmyndigheter. I London finns ett litet antal röda vägar utanför TLRN-området, längs vägar som kontrolleras av intilliggande kommuner (Boroughs). De flesta röda vägarna tillhör dock TfL:s strategiska nätverk (”TfL Red Routes”).

De viktigaste vägarna i London

tfl_te_map

TLRN utgör mindre än 5 % av det totala vägnätet inom Storlondon. Dessa vägar bär dock upp över en tredjedel av Londons fordonstrafik. Tillsammans med Londons motorvägar täcker de in ungefär hälften av Londons tunga godstrafik.

TfL:s röda vägar är avgörande för att hålla London i rörelse. TfL kontrollerar därför efterlevnad och ser till att alla förare följer föreskrifterna. Vår prioritet är att minska förseningarna, inte att skriva ut böter. Vi försöker hjälpa trafikanter att förstå systemet med röda vägar så att de kan undvika onödiga böter.

Skyltar och vägmarkeringar längs de röda vägarna visar vad du får och inte får göra. Om du inte följer skyltarna eller markeringarna kan vi utfärda en straffavgift (PCN – Penalty Charge Notice).

Vi övervakar följande längs våra röda vägar:

  • Enkla röda linjer
  • Dubbla röda linjer
  • Parkering och lastning/avlastning
  • Korsningar med gul rektangelmålning och förbjudna svängar
  • Bussgator
tfl_te_1 tfl_te_2 tfl_te_3 tfl_te_4

Lokala myndigheters vägar

tfl_te_stock

De flesta vägarna i London regleras av lokala kommunförvaltningar. Vägar med gula linjer eller Pay&Display-mätare, parkeringsmätare eller parkeringsplatser för boende hanteras av lokal London-myndighet och inte av TfL. (Ett litet antal röda vägar kan också styras av lokala kommuner (councils) – detta framgår av alla utfärdade PCN-avgifter). Om du har frågor eller om du har fått en PCN-straffavgift från dessa vägar ber vi dig kontakta berörd kommun (council) som kan hjälpa dig.