VÅRT ENGAGEMANG FÖR TILLGÄNGLIGHET

Verra Mobility är engagerad i att möjliggöra att innehållet på vår webbplats är tillgängligt för alla. Om du har svårighet att visa eller navigera i innehållet på denna webbplats eller om du upptäcker något innehåll eller någon funktion som du upplever som inte helt tillgänglig för personer med funktionshinder, vänligen skicka ett e-postmeddelande till accessibility@verramobility.com med “Inaktiverad tillgänglighet” i ämnesraden och ge oss en beskrivning av den specifika funktion som du tycker inte är helt tillgänglig eller förslag på förbättring.

Vi tar din feedback på allvar och kommer att betrakta det när vi utvärderar sätt att tillmötesgå alla användare och våra allmänna tillgänglighetspolicyer. Dessutom, även om vi styr dessa leverantörer, kommer att vi att starkt uppmuntra leverantörer av tredjeparts digitalt innehåll att tillhandahålla innehåll som är tillgängligt och användarvänligt.