Trafikförseelse (fordon i rörelse) i Storbritannien

Förseelser av fordon i rörelse inkluderar förbjudna höger- eller vänstersvängar, förbjuden infart, blockering av korsning (yellow box junction), köra mot trafiken vid enkelriktat, olagliga U-svängar, köra i bussfil och stanna på röda vägmarkeringar.

Genom att bötfälla dessa typer av trafikförseelser kan vi förebygga och förhindra farliga manövrar och trafiksituationer på vägar och därmed förbättra trafiksäkerheten och minska trafikstockning.

Mer allmän information finns tillgänglig på individuell utfärdande organisations webbplats.