nusz logo

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.)

Nationella Vägtulls- och Betalningstjänster Zrt. (AB i Ungern)

Den offentliga vägnättet i Ungern (motorvägar, motorvägar, nationella vägar) kan endast användas med giltigt godkännande för väganvändning (% bold_start% e-Vignette / e-Matrica% bold_end%). I god tid i förväg och vid alla inträdesplatser till motorvägen finns det relevanta trafikskyltar installerade för förarens uppmärksamhet på betalningsplikten. Tillståndet måste betalas innan motorvägen går in med en maximal frist på 60 minuter (eventuella köp som görs efter denna tid kan inte accepteras) och för% bold_start% korrekt giltighetstid, fordonsregistreringsmärke, landskod och fordonskategori% BOLD_END%.

Tullkategorier

Enligt lagstiftningen för den utfärdande organisationen, är det den registrerade ägaren av fordonet som bär ansvaret för alla trafiköverträdelser, oavsett vem som var fordonets förare vid tidpunkten.

Hur man betalar för avgiften i förväg

Avgiften kan erläggas i förväg vid flera ställen runt det avgiftsbelagda vägnätet; vid NUSZ's egna försäljningsställen (kundservice) och hos återförsäljare (t ex bensinmacker). Avgiften kan också erläggas online, via SMS eller genom en smartphone app. För mer information om hur man betalar för vägtullsavgiften samt var försäljningsställena finns i och runt gränserna till Ungern, besök www.toll-charge.hu.

Innan man betalar och kontrollkvittot skrivs ut måste man bekräfta att giltighetsperiod, registreringsnummer, fordonsnationalitet och fordonskategori är korrekta. Det är därför den registrerade ägarens ansvar att samtliga uppgifter på kontrollkvittot är korrekta.

Om fordonet inte har ett giltigt tillstånd för användning av vägen vid kontrolltidpunkten, måste en kontrollavgift betalas för obehörig användning av vägen.

Mottagit en kontollavgift?

Om du har mottagit en kontrollavgift från EPC och du menar att du har haft ett giltigt tillstånd (e-Vignette) vid förseelsetidpunkten, vänligen kontrollera att uppgifterna är korrekta på kontrollkvittot, skicka in en kopia av kvittot samt kopia av registreringsbeviset (alla sidor).

Det är även skrivet på kontrollkvittot att det ska behållas i ett år efter utgångsdatumet. Om du ej har kvar kvittot kan du fråga efter en kopia på försäljningsstället där du erlagt avgiften.

nusz