O EPC

Euro Parking Collection plc (EPC) sa špecializuje na identifikáciu, oznamovanie a vymáhanie neuhradených poplatkov súvisiacich s dopravou a pokút vydaných vozidlám registrovaným v zahraničí (VRZ) v celej Európe.

V súčasnej dobe EPC pracuje pre viac ako 450 vydávajúcich organizácií v 15tich európskych krajinách. Tieto organizácie sú prevažne: verejné a policajé orgány, obecné úrady, obce, národné vládne agentúry, prevádzkovatelia mýtnych ciest a súkromné parkovacie spoločnosti. Kompletný zoznam je možné sledovať v sekcii Vydávajúce organizácie.

EPC má prístup k rôznym licenčným úradom po celej Európe, aby pomáhalo pri plnení svojej funkcie správne identifikovať registrovaného vlastníka / držiteľa vozidla.

road

Cestné mýto

Asistovanie subjektom pri výbere mýta, identifikovanie a vystavovanie faktúry, oznámenia alebo penále pre VRZ.

Dopravná zápcha

Asistencia mestským úradom pri kontrole a riadení toku dopravy tým, že spozná vodičov VRZ.

Legálny

EPC je spoločnosť registrovaná v Anglicku a Walese, s registračným číslom organizácie 03515275; EPC je tiež registrovaná na Úrade britského zmocnenca pre informácie (UK’s Information Commissioner’s Office) pod registrom Úradu pre ochranu osobných údajov č Z5479282 (UK).(Data Protection Register)

Ďalšie právne informácie