Právne informácie

Ako medzinárodný cestovateľ, ste povinní dodržiavať pravidlá a predpisy danej krajiny, ktorú navštívite, vrátane dopravných predpisov. Euro Parking Collection plc ("EPC") bola oprávnená na pomoc pri zabezpečení toho, aby sa zaobchádzalo rovnako so všetkými tuzemskými i zahraničnými vodičmi ,a v prípade porušenia vnútroštátnych pravidiel kde vzniknú sankcie, aby mali možnosť platiť v miestnej mene, vo svojej krajine bydliska.

Úrady po celej Európe oprávnili EPC vyzbierať nezaplatené sumy, poplatky alebo pokuty vydané vozidlám registrovaným v zahraničí. Kópie povolení možno zobraziť v tejto Vydávajúce organizácie sekcii. Oznámenie Vám bolo zaslané ako registrovanému vlastníkovi / nájomcovi vozidla v čase incidentu, a preto ste zodpovedný za vykonanie platby. Vaša platba musí byť zaslaná do Euro Parking Collection plc pred dátumom splatnosti uvedenom na Oznámení, aby sa predišlo ďalším poplatkom.

Ďalšie vynútenie

V prípade nezaplatenia Oznámenia vydaného EPC, ako s domácimi vozidlami, vydávajúca organizácia bude mať ďalšie možnosti vymáhania, ktoré sú im k dispozícii; medzi ne patria, ale nie sú obmedzené na, upnutie "papuče" alebo odtiahnutie vozidla, kontrola vozidla akonáhle vstúpi do alebo odíde z príslušnej krajiny s ohĺadom na všetky neuhradené dopravné poplatky / pokuty, iniciovať trestné stíhanie v krajine vydávajúcej organizácie alebo v krajine registrovaného vlastníka.

Kontakt & Sťažnosti

Ak si prajete kontaktovať EPC vo vzťahu k Oznámeniu ktoré ste dostali, kliknite na Kontaktovať EPC. Ak si želáte sťažovať sa na EPC, píšte na nižšie uvedenú adresu.

Oddelenie sťažností
Euro Parking Collection plc (EPC)
83-93 Shepperton Road
London
N1 3DF
Spojené kráľovstvo