Právne informácie

Ako medzinárodný cestovateľ, ste povinní dodržiavať pravidlá a predpisy danej krajiny, ktorú navštívite, vrátane dopravných predpisov. Euro Parking Collection plc ("EPC") bola oprávnená na pomoc pri zabezpečení toho, aby sa zaobchádzalo rovnako so všetkými tuzemskými i zahraničnými vodičmi ,a v prípade porušenia vnútroštátnych pravidiel kde vzniknú sankcie, aby mali možnosť platiť v miestnej mene, vo svojej krajine bydliska.

Úrady po celej Európe oprávnili EPC vyzbierať nezaplatené sumy, poplatky alebo pokuty vydané vozidlám registrovaným v zahraničí. Kópie povolení možno zobraziť v tejto Vydávajúce organizácie sekcii. Oznámenie Vám bolo zaslané ako registrovanému vlastníkovi / nájomcovi vozidla v čase incidentu, a preto ste zodpovedný za vykonanie platby. Vaša platba musí byť zaslaná do Euro Parking Collection plc pred dátumom splatnosti uvedenom na Oznámení, aby sa predišlo ďalším poplatkom.

Ďalšie vynútenie

V prípade nezaplatenia Oznámenia vydaného EPC, ako s domácimi vozidlami, vydávajúca organizácia bude mať ďalšie možnosti vymáhania, ktoré sú im k dispozícii; medzi ne patria, ale nie sú obmedzené na, upnutie "papuče" alebo odtiahnutie vozidla, kontrola vozidla akonáhle vstúpi do alebo odíde z príslušnej krajiny s ohĺadom na všetky neuhradené dopravné poplatky / pokuty, iniciovať trestné stíhanie v krajine vydávajúcej organizácie alebo v krajine registrovaného vlastníka.

Kontakt & Sťažnosti

Ak si prajete kontaktovať EPC vo vzťahu k Oznámeniu ktoré ste dostali, kliknite na Kontaktovať EPC. Ak si želáte sťažovať sa na EPC, píšte na nižšie uvedenú adresu.

Oddelenie sťažností
Euro Parking Collection plc (EPC)
PO BOX 897
HAYES
UB3 9AU
Spojené kráľovstvo