Transport for London Congestion Charge (CC)

Vozidlá, ktoré jazdia v rámci jasne vymedzenej zóny v centre Londýna v čase medzi 07: 00-22: 00, každý deň, okrem Štedrého dňa (25. decembra), musia zaplatiť denný poplatok 15,00 GBP za preťaženie dopravy alebo 17,50 GBP do polnoci tretieho spoplatňovacieho dňa po jazde.

Congestion Charge možno zakúpiť niekoľkými spôsobmi. Patrí medzi ne, telefonicky prostredníctvom call centra na 0343 222 2222 (pre medzinárodné hovory +44 343 222 2222), online na www.cclondon.com, textovou správou SMS (ak ste zaregistrovaní u TfL), alebo poštou.

Tiež možno využiť automatizovaný spôsob platenia poplatku Congestion Charge. Tento spôsob sa nazýva Congestion Charging Auto Pay (CC Auto Pay) a umožňuje majiteľom účtov, aby poplatky za dni, v ktoré cestovali, boli účtované automaticky každý mesiac. Denný poplatok je 15,00 GBP. Až päť vozidiel môže byť zaregistrovaných pre CC Auto Pay na www.tfl.gov.uk. Ročná registrácia každého vozidla stojí 10,00 GBP.

Zľavnená registrácia pre vozidlá s deviatimi alebo viac sedadlami

Niektorí vodiči a vozidlá sú oslobodené od platenia, alebo môžu mať nárok na zľavu z poplatku.

Toto online zariadenie vám pomôže pri registrácii vozidla s deviatimi alebo viac sedadlami pre 100% zľavu z poplatku z dopravného preťaženia. Výberom jazyka pomocou rozbaľovacieho menu bude vygenerovaná prihláška vo vybranom jazyku.

Po dokončení registrácie a zvolení tlačidla odoslať, bude vygenerovaná verzia PDF v angličtine, ktorá by mala byť vytlačená, podpísaná a odoslaná na adresu TfL Congestion Charging, PO Box 344, Darlington, DL1 9QE, Veľká Británia. Nezabudnite priložiť kópie príslušných dokladov.

Ďalšie všeobecné informácie možno nájsť na adrese www.tfl.gov.uk

Prosím, vyberte si jazyk: