Norma pre priame zorné pole a schéma bezpečnostného povolenia pre ťažké nákladné vozidlá

Norma pre priame zorné pole (DVS) a bezpečnostné povolenie pre ťažké nákladné vozidlá vyžadujú, aby si vodiči nákladných automobilov s celkovou hmotnosťou vozidla nad 12 ton pred vstupom do väčšiny oblastí Veľkého Londýna a pôsobením v nich obstarali bezpečnostné povolenie. V opačnom prípade môžete dostať oznámenie o pokute (PCN)

Priame zorné pole a bezpečnosť cestnej premávky

Norma pre priame zorné pole meria, koľko môže vidieť vodič ťažkého nákladného vozidla priamo cez okná kabíny. Toto označuje úroveň rizika pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako napríklad chodci a cyklisti v blízkosti vozidla.

Vozidlo môže mať hodnotenie od nuly (najnižšie hodnotenie so zlým priamym videním) až po päť hviezdičiek (najvyššie hodnotenie pri vynikajúcom priamom videní).

Ak je vaše ťažké nákladné vozidlo hodnotené jednou až piatimi hviezdičkami, žiadosť o povolenie môžete podať bez potreby predložiť akýkoľvek ďalší dôkaz.

Ak je vaše ťažké nákladné vozidlo hodnotené na nula hviezdičiek, budete musieť zvýšiť jeho bezpečnosť namontovaním vylepšeniami Bezpečného systému.

Norma pre priame zorné pole (DVS) a bezpečnostné povolenie pre ťažké nákladné vozidlá je časťou plánu Mayor of London‘s Vision Zero, ktorý má do roku 2041 eliminovať všetky smrteľné a vážne zranenia v londýnskej dopravnej sieti.

Bezpečnostné povolenie pre ťažké nákladné vozidlá a požiadavky

Či už sa vodič domnieva, že vozidlo spĺňa normy alebo nie, všetky nákladné automobily nad 12 ton (celková hmotnosť vozidla), ktoré vstupujú do väčšiny oblastí Veľkého Londýna alebo v nich pôsobia, musia mať pred použitím oblasti platné bezpečnostné povolenie pre ťažké nákladné vozidlá, inak dostanú oznámenie o pokute.

Schéma bezpečnostného povolenia pre ťažké nákladné vozidlá pokrýva Veľký Londýn a je v prevádzke 24 hodín denne, každý deň v roku. Žiadosti o povolenie je možné podať online na stránke tfl.gov.uk/direct-vision-permit

Podanie žiadosti o povolenie je bezplatné.

Pre viac informácií o schéme bezpečnostného povolenia pre ťažké nákladné vozidlá si môžete pozrieť na mape, kde pôsobí alebo si prečítajte bezpečnostné povolenie pre ťažké nákladné vozidlá – usmernenie pre vodičov, ktorí vstupujú do Londýna, dokument nájdete nižšie.

Prípadne navštívte webovú stránku Transport for London website.

Progresívny systém bezpečnosti

V roku 2022 prebehnú revízie a konzultácie ohľadne systému bezpečnosti a bude brať do úvahy všetku ďalšiu technológiu alebo bezpečnostné vybavenie, ktoré v súčasnosti nie sú k dispozícii.

Každé nové zariadenie alebo technológia navrhnutá pre progresívny bezpečný systém musí byť možné dodatočne namontovať na ťažké nákladné vozidlá, ktoré sú v danom čase uznávané a ľahko dostupné na trhu.

Od októbra 2024 budú ťažké nákladné vozidlá s hodnotením nižším ako tri hviezdičky, musieť byť vybavené progresívnym bezpečným systémom.