Dopravné priestupky

Dopravné priestupky zahrňujú zakáz odbočenia vpravo alebo vľavo, zákaz vjazdu, blokovanie žltého pola križovatky, jazdu zlým smerom v jednosmernej ulici a nezákonné U obraty, po jazdnom pruhu pre autobusy a zákazy státia.

Vymáhanie dopravných priestupkov nám umožňuje bojovať proti nebezpečným manévrom na cestách, zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky a znížiť výskyt dopravných zápch.

Ďalšie všeobecné informácie možno nájsť na webových stránkach jednotlivých vydávajúcich orgánov.