Iné

EPC tiež pracuje v mene rôznych iných vydávajúcich orgánov v Európe, ako súkromných,tak aj verejných. Ak ste dostali Oznámenie od EPC a máte záujem o ďalšie informácie, prosím kontaktujte nás.