NÁŠ ZÁVÄZOK K DOSTUPNOSTI

Spoločnosť Verra Mobility sa zaviazala k tomu, že bude obsah jej internetových stránok prístupný a použiteľný pre každého. Ak máte problémy so zobrazením alebo navigáciou v obsahu na tejto internetovej stránke, alebo ak sa domnievate, že obsah, funkcia alebo funkčnosť nie sú plne dostupné pre ľudí so zdravotným postihnutím, pošlite e-mail nášmu tímu na adresu accessibility@verramobility.com s textom „Zakázaný prístup“ v predmete a uveďte popis konkrétnej funkcie, o ktorej si myslíte, že nie je plne dostupná, alebo nám pošlite návrh na zlepšenie.

Spätnú väzbu berieme vážne a zvážime ju pri vyhodnocovaní spôsobov, ako vyhovieť všetkým používateľom a našim celkovým zásadám dostupnosti. Okrem toho, hoci to nekontrolujeme, predajcom obsahu tretích strán dôrazne odporúčame, aby poskytovali obsah, ktorý je prístupný a použiteľný pre všetkých.