Poplatky pre cestného užívateľa vo Veľkej Británii

Transport for London Congestion Charge (CC)

Vozidlá, ktoré jazdia v rámci jasne vymedzenej zóny v centre Londýna v čase medzi 07: 00-22: 00, každý deň, okrem Štedrého dňa (25. decembra), musia zaplatiť denný poplatok 15,00 GBP za preťaženie dopravy alebo 17,50 GBP do polnoci tretieho spoplatňovacieho dňa po jazde.

Congestion Charge možno zakúpiť niekoľkými spôsobmi. Patrí medzi ne, telefonicky prostredníctvom call centra na 0343 222 2222 (pre medzinárodné hovory +44 343 222 2222), online na www.cclondon.com, textovou správou SMS (ak ste zaregistrovaní u TfL), alebo poštou.

Tiež možno využiť automatizovaný spôsob platenia poplatku Congestion Charge. Tento spôsob sa nazýva Congestion Charging Auto Pay (CC Auto Pay) a umožňuje majiteľom účtov, aby poplatky za dni, v ktoré cestovali, boli účtované automaticky každý mesiac. Denný poplatok je 15,00 GBP. Až päť vozidiel môže byť zaregistrovaných pre CC Auto Pay na www.tfl.gov.uk. Ročná registrácia každého vozidla stojí 10,00 GBP.

Zľavnená registrácia pre vozidlá s deviatimi alebo viac sedadlami

Niektorí vodiči a vozidlá sú oslobodené od platenia, alebo môžu mať nárok na zľavu z poplatku.

Toto online zariadenie vám pomôže pri registrácii vozidla s deviatimi alebo viac sedadlami pre 100% zľavu z poplatku z dopravného preťaženia. Výberom jazyka pomocou rozbaľovacieho menu bude vygenerovaná prihláška vo vybranom jazyku.

Po dokončení registrácie a zvolení tlačidla odoslať, bude vygenerovaná verzia PDF v angličtine, ktorá by mala byť vytlačená, podpísaná a odoslaná na adresu TfL Congestion Charging, PO Box 344, Darlington, DL1 9QE, Veľká Británia. Nezabudnite priložiť kópie príslušných dokladov.

Ďalšie všeobecné informácie možno nájsť na adrese www.tfl.gov.uk

Prosím, vyberte si jazyk:

Ultra nízko-emisná zóna (ULEZ) Transport for London

Normy ULEZ

Od 25. októbra 2021 sa ULEZ rozširuje z centra Londýna, aby vytvorila jedinú väčšiu zónu až po Severnú okružnú cestu (A406) a Južnú okružnú cestu (A205). Vozidlá musia spĺňať rôzne emisné normy pre Zónu ultranízkych emisií (ULEZ) na základe typu svojho vozidla a typu emisií.

Ak si chcete pozrieť, či vaše vozidlo spĺňa normu, použite kontrolu vozidiel TfL.

Alebo pomocou našej kontroly PSČ zistite, ktoré miesta spadajú do zóny ULEZ

Ak ste vodičom vozidla, ktoré nespĺňa normy ULEZ v oblasti centrálneho Londýna a nezaplatíte denný poplatok, držiteľovi vozidla bude vydané oznámenie o pokute (PCN). Táto pokuta je navyše ku každej z prijatých pokút Congestion Charge alebo Nízkoemisná zóna.

Aké sú normy?

Uprednostňujeme, aby ste radšej používali vozidlo, ktoré vyhovuje emisným normám, a neplatili denný poplatok.

Normy Euro – ktoré sa prvýkrát objavili v roku 1992 – sú súborom regulácií emisií, ktoré stanovujú limity pre ovzdušie znečisťujúce oxidy dusíka (NOx) a pevné častice (PM) z motorov. Nové vozidlá a motory cestných vozidiel musia ukazovať, že spĺňajú tieto limity, aby boli schválené na predaj.

Normy ULEZ sú

Norma Euro 3 sa stala povinnou pre všetky nové motocykle v roku 2007

Vozidlá musia spĺňať rôzne emisné normy pre ULEZ na základe ich typu vozidla a typu emisií. Norma Euro 4 sa stala povinnou pre všetky nové osobné automobily v roku 2005 a ľahké dodávky v roku 2006

Norma Euro 6 sa stala povinnou pre všetky nové vysoko výkonné motory pre nákladné vozidlá a autobusy od januára 2014, pre osobné automobily a ľahké dodávky od septembra 2015 a pre väčšie dodávky do 3,5 tony vrátane celkovej hmotnosti vozidla od septembra 2016.

Zistite viac o emisných normách, denných poplatkoch a pokutách v ULEZ, plus informácie o tom, ako sa vyhnúť plateniu poplatku za:

Emisnú triedu Euro vášho vozidla vám pomôže určiť osvedčenie o registrácii vozidla.

Transport for London - Nízkoemisná zóna (LEZ)

Nízkoemisná zóna (LEZ) pokrýva väčšinu Veľkého Londýna a funguje 24 hodín denne, každý deň v roku. Bola predstavená v roku 2008 aby vyzvala najviac znečisťujúce ťažké dieselové vozidlá v hlavnom meste k tomu, aby sa stali ekologickejšími.

K 1. marcu 2021 sa emisné normy LEZ pre ťažké nákladné vozidlá, dodávky a iné špecializované ťažké vozidlá nad 3,5 tony (celková hmotnosť vozidla), ako aj pre autobusy, mikrobusy a autokary nad 5 ton (celková hmotnosť vozidla), zmenili z Euro IV pre pevné častice (PM) na Euro VI pre PM a oxidy dusíka (NOx). Tieto vozidlá musia spĺňať emisnú normu Euro VI alebo platiť denný poplatok. Ak chcete skontrolovať svoje vozidlo a zistiť možnosti, ktoré vám pomôžu pripraviť sa, navštívte stránku www.tfl.gov.uk/lez

Platba môže byť vykonaná na stránkach Transport for London www.tfl.gov.uk/lez, po telefóne na +44 343 222 2222 alebo poštou.

Vozdilo Hmotnosť Emisná norma Denný poplatok
Nákladné automobily, mobilné prívesy a vozidlá na prepravu koňov Celková hmotnosť vozidla viac ako 3,5 tony Euro IV – Euro V
(NOX & PM)
£100
≤ Euro III
(NOX & PM)
£300
Autobusy a diaľkové autobusy Celková hmotnosť vozidla viac ako 5 ton Euro IV – Euro V
(NOX & PM)
£100
≤ Euro III
(NOX & PM)
£300
Veľké dodávky a vozidlá na prepravu koní Od 1,205 bez nákladu do 3,5 tony < Euro III
(PM)
£100
Motorizované prívesy Od 2,5 do 3,5 tony < Euro III
(PM)
£100
Minibusy 5 ton alebo menej brutto hmotnosti vozidla < Euro III
(PM)
£100
Registrácia

Prevádzkovatelia dotknutých vozidiel registrovaných mimo Veľkej Británie, vrátane nákladných automobilov, autobusov, autokarov, veľkých dodávok, mikrobusov a ostatných špecializovaných vozidiel, budú musieť registrovať svoje vozidlá poštou alebo e-mailom u Transport for London (TfL), pokiaľ spĺňajú požadované emisné normy na účel jazdy v zóne LEZ bez platenia denného poplatku.

Pre ďalšie informácie týkajúce sa registrácie a schémy LEZ vo všeobecnosti, použite rozbaľovacie menu.

Prosím, vyberte si jazyk:

Highways England - The Dartford Crossing - Dart Charge

Už nemožno platiť za používanie Dartford Crossing pri závorách. Namiesto toho budete musieť zaplatiť Dart Charge vopred alebo do polnoci nasledujúceho dňa. Dartford Crossing platí medzi 6 :00 a 22:00 hod.

Zľavu za každý prejazd môžete získať zriadením predplateného účtu. Prípadne môžete vykonať jednorazové platby on-line, telefonicky, v maloobchodných predajniach Payzone alebo poštou v predstihu. Viac informácií možno nájsť na www.gov.uk/dart-charge