Transport for London - Nízkoemisná zóna (LEZ)

lez_logo

Nízkoemisná zóna (LEZ) pokrýva väčšinu Veľkého Londýna a funguje 24 hodín denne, každý deň v roku. Bola predstavená v roku 2008 aby vyzvala najviac znečisťujúce ťažké dieselové vozidlá v hlavnom meste k tomu, aby sa stali ekologickejšími.

K 1. marcu 2021 sa emisné normy LEZ pre ťažké nákladné vozidlá, dodávky a iné špecializované ťažké vozidlá nad 3,5 tony (celková hmotnosť vozidla), ako aj pre autobusy, mikrobusy a autokary nad 5 ton (celková hmotnosť vozidla), zmenili z Euro IV pre pevné častice (PM) na Euro VI pre PM a oxidy dusíka (NOx). Tieto vozidlá musia spĺňať emisnú normu Euro VI alebo platiť denný poplatok. Ak chcete skontrolovať svoje vozidlo a zistiť možnosti, ktoré vám pomôžu pripraviť sa, navštívte stránku www.tfl.gov.uk/lez

Platba môže byť vykonaná na stránkach Transport for London www.tfl.gov.uk/lez, po telefóne na +44 343 222 2222 alebo poštou.

Vozdilo Hmotnosť Emisná norma Denný poplatok
Nákladné automobily, mobilné prívesy a vozidlá na prepravu koňov Celková hmotnosť vozidla viac ako 3,5 tony Euro IV – Euro V
(NOX & PM)
£100
≤ Euro III
(NOX & PM)
£300
Autobusy a diaľkové autobusy Celková hmotnosť vozidla viac ako 5 ton Euro IV – Euro V
(NOX & PM)
£100
≤ Euro III
(NOX & PM)
£300
Veľké dodávky a vozidlá na prepravu koní Od 1,205 bez nákladu do 3,5 tony < Euro III
(PM)
£100
Motorizované prívesy Od 2,5 do 3,5 tony < Euro III
(PM)
£100
Minibusy 5 ton alebo menej brutto hmotnosti vozidla < Euro III
(PM)
£100

Registrácia

Prevádzkovatelia vozidiel na ktoré sa tieto normy vzťahujú, ktoré sú zaregistrované mimo územia Veľkej Británie a spĺňajú emisné požiadavky, zahrňujúc nákladné autá, autobusy, diaľkové autobusy, veľké vany, minibusy a iné špeciálne vozidlá budú musieť zaregistrovať svoje vozidlá u Euro Parking Collection (EPC) , aby dostali povolenie jazdiť v rámci nízkoemisnej zóny (LEZ) bez platenia denného poplatku.

Ďalšie informácie týkajúce sa registrácie a schémy LEZ vo všeobecnosti, nájdete na www.epcplc.com/tfl_registration/register