Ultra nízko-emisná zóna (ULEZ) Transport for London

ulez_logo

Normy ULEZ

S cieľom pomôcť vyčistiť ovzdušie v Londýne platí Ulta Low Emission Zone (zóna s ultranízkymi emisiami/ULEZ) 24 hodín denne, 7 dní v týždni, každý deň v roku, okrem Štedrého dňa (25. decembra). Zóna funguje vo všetkých londýnskych štvrtiach a nezahŕňa M25.

Ak si chcete pozrieť, či vaše vozidlo spĺňa normu, použite kontrolu vozidiel TfL.

Alebo pomocou našej kontroly PSČ zistite, ktoré miesta spadajú do zóny ULEZ

Ak vaše vozidlo nespĺňa emisné normy ULEZ a nevzťahuje sa naň výnimka, musíte zaplatiť denný poplatok 12,50 GBP za jazdu v rámci zóny.

Platí to pre:

Osobné automobily, motocykle, dodávky a špeciálne vozidlá (do 3,5 tony vrátane) a mikrobusy (do 5 ton vrátane)

Nákladné automobily, dodávky alebo špecializované ťažké vozidlá (nad 3,5 ton) a autobusy, minibusy a autokary (nad 5 ton) nemusia platiť poplatok ULEZ. Budú musieť hradiť poplatok LEZ, a to v prípade, že nespĺňajú emisnú normu LEZ

Aké sú normy?

Uprednostňujeme, aby ste radšej používali vozidlo, ktoré vyhovuje emisným normám, a neplatili denný poplatok.

Normy Euro – ktoré sa prvýkrát objavili v roku 1992 – sú súborom regulácií emisií, ktoré stanovujú limity pre ovzdušie znečisťujúce oxidy dusíka (NOx) a pevné častice (PM) z motorov. Nové vozidlá a motory cestných vozidiel musia ukazovať, že spĺňajú tieto limity, aby boli schválené na predaj.

Normy ULEZ sú

Norma Euro 3 sa stala povinnou pre všetky nové motocykle v roku 2007

Vozidlá musia spĺňať rôzne emisné normy pre ULEZ na základe ich typu vozidla a typu emisií. Norma Euro 4 sa stala povinnou pre všetky nové osobné automobily v roku 2005 a ľahké dodávky v roku 2006

Norma Euro 6 sa stala povinnou pre všetky nové vysoko výkonné motory pre nákladné vozidlá a autobusy od januára 2014, pre osobné automobily a ľahké dodávky od septembra 2015 a pre väčšie dodávky do 3,5 tony vrátane celkovej hmotnosti vozidla od septembra 2016.

Zistite viac o emisných normách, denných poplatkoch a pokutách v ULEZ, plus informácie o tom, ako sa vyhnúť plateniu poplatku za:

Emisnú triedu Euro vášho vozidla vám pomôže určiť osvedčenie o registrácii vozidla.