Červené trasy

Spoločnosť Transport for London má priamu zodpovednosť za cesty pod správou orgánu Greater London Authority, ktoré sa súhrnne nazývajú cestná sieť Transport for London (Transport for London Road Network – TLRN). Tieto cesty pozostávajú z 580 km strategických ciest Londýna a všetky sa označujú ako červené trasy.

Červená trasa je cesta, na ktorú neboli uložené kontroly zastavenia označené jednotlivými alebo dvojitými červenými čiarami. Červené trasy boli prvýkrát zavedené v Londýne ako alternatíva ku kontrolám žltej čiary „Zákaz státia“ a „Zákaz nakladania“. Od roku 2016 môžu červené trasy využívať všetky dopravné orgány a v Londýne sa teraz niekoľko červených trás nachádza mimo TLRN na okresných cestách. Väčšina červených trás však zostáva súčasťou strategickej siete TfL („Červené trasy TfL“).

Najdôležitejšie cesty v Londýne

tfl_te_map

Zatiaľ čo TLRN predstavuje menej ako 5 % celkovej cestnej siete v rámci Veľkého Londýna, nesie viac ako tretinu londýnskej vozidlovej dopravy a spolu s londýnskymi diaľnicami nesie približne polovicu londýnskej nákladnej dopravy.

Červené trasy TfL sú kľúčové pre udržanie chodu Londýna a TfL používa opatrenia na presadzovanie, ktoré majú zaistiť, aby vodiči dodržiavali predpisy. Našou prioritou je znížiť dopravné zdržania, nie dávať pokuty. Tiež sa snažíme ľuďom pomôcť, aby pochopili červené trasy a vyhli sa tak zbytočnej pokute.

Dopravné značky a vodorovné dopravné značenia na vozovke pozdĺž červených trás vám oznamujú, čo môžete a nemôžete robiť. Ak sa nimi neriadite, môžeme vám vydať oznámenie o pokute (Penalty Charge Notice – PCN).

Na našich červených trasách sledujeme nasledovné:

  • Jednotlivé červené čiary
  • Dvojité červené čiary
  • Parkovanie a nakladanie
  • Križovatky vyznačené žltým šrafovaním a zákazy otáčania
  • Jazdné pruhy pre autobusy
tfl_te_1 tfl_te_2 tfl_te_3 tfl_te_4

Cesty miestnych orgánov

tfl_te_stock

Väčšinu ciest v Londýne spravujú obecné zastupiteľstvá. Cesty so žltými čiarami, parkovacie automaty, parkovacie hodiny alebo rezidenčné parkovacie miesta spravuje miestny londýnsky orgán, a nie Tfl. (Niekoľko červených trás môže byť aj pod kontrolou obecných zastupiteľstiev, to však bude zrejmé na každom PCN, ktoré vydajú). Ak máte nejaké otázky alebo dostanete PCN týkajúce sa týchto ciest, kontaktujte príslušné zastupiteľstvo, ktoré vám bude schopné pomôcť.