Nórske cestné mýto

V Nórsku je asi 200 mýtnych staníc, z ktorých všetky sú automatické *, a označené "Autopass" so symbolom smerom vpravo.

Vozidlá evidované pri jazde v Nórsku cez automatizované stanice pre výber mýta sú následne fakturované. Faktúra je zaslaná poštou (alebo e-mailom v prípade, že majiteľ vykonal predbežnú registráciu prostredníctvom webových stránok EPC). Vozidlá s palubnou jednotkou ** majú nárok na zľavnené mýtne poplatky a obdržia faktúru od vydávajúcej organizácie svojej palubnej jednotky.

Automatizované mýtne stanice sú vybavené kamerou, ktorá dokáže čítať registračnu značku vozidla a palubné jednotky. Aby bolo možné fakturovať vozidlá registrované v zahraničí, nórske cestné úrady, Statens Vegvesen, musia získať prístup k orgánom, ktoré registrujú vozidlá v rôznych krajinách. Vozidlá registrované v zahraničí budú fakturované firmou Euro Parking Collection plc (EPC). EPC je autorizovaným poskytovateľom služieb s oprávnením vydávať faktúry majiteľom vozidiel registrovaných mimo jurisdikcie vydávajúceho orgánu. Faktúra bola vydaná práve na základe tohto povolenia .

Legislatíva

Statens Vegvesen a mýtne spoločnosti v Nórsku môžu fakturovať majiteľov vozidiel za prejazdy cez mýto v súlade so Zákonom o verejných komunikáciách (Public Roads law), bod 27.

Pre ťažké úžitkové vozidlá nad 3,5 tony je povinné mať platný Autopass účet pred vstupom do Nórska.

Vozidlá v kategorii M1 sú teraz spoplatňované ako malé vozidlá, ak majú zriadený platný Autopass účet pred vstupom do Nórska.

Pre viac informácií o nórskych mýtnych cestách , ich umiestnení a ako si zriadiť palubnú jednotku nájdete na www.autopass.no/en/autopass.

Autopass je nórsky systém pre výber mýta. Vlastníkom je Statens Vegvesen (Nórska správa verejných komunikácií).

Najčastejšie otázky

Všetci vodiči, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, musia platiť nórske mýto. Existujú dve tarifné triedy: Skupina tarifnej triedy 1: Vozidlá s prípustnou hmotnosťou 3,5 tony a menej a všetky vozidlá bez ohľadu na hmotnosť v skupine vozidiel M1 v Autosys (nórsky register/databáza motorových vozidiel a vodičov). Existuje požiadavka mať elektronickú palubnú jednotku pre vozidlá nad 3,501 ton pre M1, ak majú byť zaradené do skupiny tarifnej triedy 1. Skupina tarifnej triedy 2: Vozidlá s prípustnou hmotnosťou väčšou ako 3,501 ton, s výnimkou vozidiel, ktoré sú registrované v skupine M1 v databáze Autosys. Mopedy / motocykle nemusia platiť mýto v Nórsku, s výnimkou prípadov, keď jazdia cez Atlanterhavstunnelen ***

Pre zabezpečenie efektívneho fungovania mýtnych staníc, prevádzkovatelia mýtnych ciest poverili úlohou zbierať platby od zahraničných vozidiel spoločnosť EPC, ktorá sa špecializuje na cezhraničné platby a vymáhanie pohľadávok v zahraničí.

Ak sa zaregistrujete, Vy, ako nájomca ,obdržíte faktúru priamo. Ak sa nezaregistrujete, faktúra bude zaslaná do požičovne / leasingovej spoločnosti. Spoločnosť môže pridať administratívne poplatky na pokrytie ich nákladov na manipuláciu s faktúrou a vyberanie sumy od nájomcu. Prosím zaregistrujte sa.

Registrácia u EPC obvykle skráti čas od Vašej cesty do obdržania faktúry. Okrem toho budete mať plnú kontrolu nad tým, kam bude faktúra odoslaná, rovnako ako prístup k faktúram, kontrola dátumu(ov) splatnosti, prezeranie obrázkov, prihlásiť sa k službe faktúra e-mailom a prevedenie platby. Kedykoľvek môžete oboznámiť EPC o zmenách alebo zrušiť registráciu. Prosím zaregistrujte sa.

Nie, normálne nie. Vo väčšine prípadov EPC ponúka zákazníkovi možnosť voľby medzi platbou na bankový účet v miestnej mene alebo na nórsky bankový účet. Táto možnosť je k dispozícii v Rakúsku, Belgicku, Českej republike, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Lotyšsku, Litve, Holandsku, Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve. Faktúra je vystavená v miestnej mene na základe kurzu ku dňu vystavenia faktúry. Taktiež je možné platiť kartou Visa alebo MasterCard.

Otázky a odvolania by mali byť adresované EPC na internetovej adrese www.epcplc.com/communication. To umožní zamestnancom EPC spracovať Váš prípad. Pre Fínsko a Švédsko je možné vytočiť miestne číslo, ktoré bude presmerované do EPC pre viacjazyčnú zákaznícku podporu. Cena bude rovnaká ako za bežné domáce hovory vo Vašej krajine. Môžete tiež požiadať o spiatočný hovor z našej strany.

Spracovanie dát a vyhľadávanie relevantných informácií môže trvať nejaký čas. Mýtne prejazdy sú tiež držané krátku dobu, aby bolo možné zahrnúť väčší počet mýtnych prejazdov do jednej faktúry. Preto čas fakturácie môže byť dlhší, než na aký ste zvyknutí.

Poplatok vo výške 300 NOK Vám bol naúčtovaný pre jeden z nasledujúcich dôvodov:

  • Ak ste dostali oznámenie s poplatkom za prejazd cez Svinesundsforbindelsen pred 1. 11. 2015, by ste ho dostali, pretože ste nezastavili a nezaplatili na mýto stanici. Pred 1. novembrom 2015 bola Svinesundsforbindelsen manuálna stanica.
  • Nezaplatili ste faktúru včas.

Obraz je zachytený na automatizovanej mýtnej stanici. Ak vozidlo nemá platnú palubnú jednotku, snímka ŠPZ je automaticky zhotovená, aby sa dalo spojiť vozidlo s jeho majiteľom. Snímky sú zobrazené na faktúre, aby sa preukázalo, že prejazd mýtom sa uskutočnil. Všetky snímky Vášho vozidla si môžete prezrieť na www.epcplc.com/view_pictures

Jas snímky je automaticky upravený aby sa ŠPZ dala čítať.

V zriedkavých prípadoch sa môže stať, že platobný bod (stanica) a prejazd ním, nie je zaregistrovaný naším systémom. V prípade, že faktúra od EPC je len za mýto, musí byť zaplatená (platobnou metódou na faktúre). Ak ste dostali pokutu, pošlite prosím kópiu faktúry na visitors@vegfinans.no, a oni zariadia, že budete platiť len mýto.

* Jediná mýtna stanica v Nórsku, kde nie je možné platiť pomocou palubnej jednotky alebo prostredníctvom faktúry, je Atlanterhavstunnelen. Budete musieť zastaviť a zaplatiť, aby ste mohli prejst cez tento mýtny bod.

** Navštívte www.autopass.no/en/autopass pre ďalšie informácie a ako si objednať palubnú jednotku. Zaregistrujte si svoju výnimku pre ťažké vozidlá kategórie M1 alebo vozidlá s nulovými emisiami, ak si objednáte palubnú jednotku. Palubná jednotka Autopass je zadarmo, budete však musieť zaplatiť zálohu 200 NOK, ktorá Vám bude vrátená pri zrušení zmluvy a vrátení jednotky.

*** Ak ste presvedčení, ze Vaše vozidlo je oslobodené, zaregistrujte sa pre Autopass jednotku u mýtnej spoločnosti pre uplatnenie výnimky, alebo navštívte www.autopass.no/en/autopass pre ďalšie informácie.