Прекршоци при движење во Обединетото Кралство

Сообраќајни прекршоци при движење вклучуваат забранети свртувања десно или лево, невлегувања, блокирања на крстосницата со жолто поле, одење во погрешна насока на еднонасочна улица и незаконски полукружни свртувања, ленти за автобуси и црвени рути.

Воведувањето на сообраќајни прекршоци при движење ни овозможува да се бориме против опасните маневри на патиштата, да ја подобриме безбедноста патиштата и да го намалиме застојот.

Понатамошни општи информации може да се најдат на веб-локацијата на поединечните организации за издавање.