Плаќања со кредитна картичка

Euro Parking Collection plc го користи Stripe како давател на услуги за плаќање, а Вашиот извод од банката или картичката ќе прикажат Euro Parking Collection plc.

Имајте предвид дека не е можно да додадете средства на сметката на EPC преку Stripe.

Изоставете ги сите специјални знаци што вклучуваат ‘ [apostrophe], ­_ [underscore] кои се јавуваат во Вашето име.

Сите плаќања со кредитна картичка што се извршени на веб-локацијата на EPC бараат контрола 3-D Secure. 3-D Secure што е обезбедено од Visa под името Verified by Visa или од MasterCard под името Secure Code, не само што ја штити Вашата картичка од неовластена употреба, туку исто така значи и дека имате доверба дека за онлајн трговецот што го користите за онлајн трансакциите Вашата безбедност е приоритет, следствено препораките од кредитната картичка за онлајн трансакции. 3-D secure типично се имплементира како начин заснован на лозинка, со користење тајна лозинка поврзана со картичката што ја знае само издавачот на картичката и сопственикот на картичката. Ова помага во понатамошната заштита на сопственикот на картичката од лажни трансакции.

Плаќања со банкарски трансфер

Користете ги информациите на известувањата за да го извршите плаќањето. Во повеќето земји плаќањето треба да се изврши на сметка на локалната банка наместо да се вршат меѓународни трансфери. Осигурете се дека секогаш го вклучувате и бројот на случајот како референца за плаќањето, бидејќи доколку пропуштите да го направите ова, тоа може да резултира со неточно распределување на Вашето плаќање.

Доколку сакате да извршите плаќање на шведска банковна жиро-сметка, а банката бара OCR-број, внесете го бројот на случајот подолу за да се генерира Ваш OCR број.