nusz logo

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.)

National Toll Payment Services Co. Ltd.

Унгарската јавна патна мрежа (автопати, национални патишта) може да се користи само со важечко овластување за користење патишта (e-Vignette/e-Matrica). На сите влезни точки на автопатите, однапред има инсталирани релевантни сообраќајни знаци што го предизвикуваат вниманието на возачот за обврската за плаќање. Овластувањето треба да се плати пред да се влезе на автопатот и за точниот период на важење, ознаката на регистрацијата на возилото, кодот на земјата и категоријата на возилото.

Категории на патарини

Во согласност со законската регулатива на организацијата што издава, останува одговорноста на регистрираниот сопственик на возилото што е во прашање да биде одговорен за сите сообраќајни прекршоци, без оглед на лицето кое во моментот го вози возилото.

Како да ја платите патарината однапред

Надоместокот може да се набави однапред на неколку точки околу автопатот; на местата за продажба во сопственост на NUSZ (корисничка услуга) и на други малопродажни места (на пр. бензински станици). Надоместокот исто така може да се набави онлајн, преку текстуална порака и преку апликација за паметен телефон. За повеќе информации за начинот на плаќање на патарините и локацијата на продажните места во Унгарија и на границите, посетете ја: www.toll-charge.hu.

Пред да платите патарина на унгарските патишта, мора да потврдите и да проверите дали периодот на важење, ознаката на регистрацијата на возилото, категоријата на возилото и кодот на земјата се внесени точно. Според тоа, регистрираниот сопственик на возилото е секогаш одговорен за проверка дали сите детали се внесени точно кога ги плаќа надоместоците.

Доколку возилото во момент на проверката нема важечко овластување за користење на патиштата, ќе мора да се плати Известување за казнен надоместок за неовластено користење на патиштата.

Добивте известување

Доколку сте добиле известување (Известување за казнен надоместок) од EPC и сметате дека имате важечко овластување во моментот, проверете дали сите детали се внесени на талонот (e-Vignette/e-Matrica) и контактирајте со EPC со копијата, како и со копијата од документот за регистрација на Вашето возило (сите страници).

На талонот пишува дека мора да го чувате најмалку една година по неговото истекување. Доколку веќе го немате талонот, може да побарате копија на продажното место каде што сте го купиле.

nusz