Зона на ултра ниски емисии (ULEZ) на Транспорт за Лондон

ulez_logo

ULEZ стандарди

За да помогне во чистењето на воздухот во Лондон, зоната на ултра ниски емисии (ULEZ) работи 24 часа на ден, 7 дена во неделата, секој ден во годината, освен на Божиќ (25 декември).

За да видите дали вашето возило ги исполнува стандардите, користете го проверувачот на возила на TfL.

Или видете кои локации спаѓаат во зоната ULEZ со нашиот проверувач на поштенски код

Ако вашето возило не ги исполнува стандардите за емисии на издувни гасови на ULEZ и не е изземено, треба да платите 12,50 фунти дневен надоместок за да возите во зоната.

Ова се однесува на:

Автомобили, мотоцикли, комбиња и специјализирани возила (до и вклучувајќи 3,5 тони) и минибуси (до и вклучувајќи 5 тони)

(NOx и PM) за камиони и автобуси и други специјализирани тешки возила (NOx и PM)

Кои се стандардите?

Ние би претпочитале да користите возило кое ги исполнува стандардите за емисии на издувни гасови наместо да плаќате дневен надоместок.

Еуро-стандардите, коишто за прв пат се појавија во 1992 година, претставуваат контроли на емисии со кои се поставуваат ограничувања на емисиите на азотни оксиди (NOx) и суспендирани честички (PM) од моторите кои го загадуваат воздухот. Новите возила и моторите на возилата кои сообраќаат мора да покажат дека ги исполнуваат овие ограничувања, за да се одобри нивна продажба.

Стандардите на ULEZ се

Еуро 3 стана задолжителен за сите нови мотоцикли во 2007 година

Возилата треба да ги исполнуваат различните стандарди за емисии на издувни гасови во зоната на ултра ниски емисии според видот на возилото и видот на емисии. Еуро 4 стана задолжителен за сите нови автомобили во 2005 година и за лесни комбиња во 2006 година

Еуро 6 стана задолжителен за сите нови мотори на тешки товарни возила и автобуси од јануари 2014 година, додека од септември 2015 година за автомобили и лесни комбиња, а од септември 2016 година за поголеми комбиња до 3,5 тони бруто тежина на возилото.

Дознајте повеќе за стандардите за емисиите на издувни гасови, дневните надоместоци и казните на ULEZ, како и информации за тоа како да избегнете плаќање за:

Вашиот документ за регистрација на возилото ќе помогне да се идентификува еуро-стандардот за емисии на издувни гасови на вашето возило.