Патарина во Норвешка

Во Норвешка постојат околу 200 станици за патарина. Сите од нив се автоматски* и означени со „AutoPASS“ и симболот на десната страна.

Регистрираните возила што возат во Норвешка преку станици за автоматски патарини се фактурираат последователно. Фактурата се испраќа по пошта (или е-пошта, доколку сопственикот однапред се регистрирал преку веб-локацијата на EPC). Возилата со ознака** имаат право на патарини со попуст и ќе добијат фактура од нивниот издавач на ознаката.

Станиците за автоматски патарини се опремени со камера што ја чита регистарската табличка на возилото и ознаките за патарини. За да ги фактурираат странските регистрирани возила, норвешките органи за патишта, Statens Vegvesen, мора да добијат пристап до различните органи за лиценцирање на возилата во различни земји. Странските регистрирани возила ќе се фактурираат од страна на Euro Parking Collection plc (EPC). EPC е овластен давател на услуги со овластување да издава фактури на сопственици на возила што се регистрирани надвор од јурисдикцијата на органот што издава. Фактурата се издава врз основа на тоа овластување.

Законска регулатива

Statens Vegvesen и компаниите за патарини во Норвешка може да ги фактурираат сопствениците на возилата за поминувањата на патарините со Законот за јавни патишта, став 27.

За тешките комерцијални возила над 3,5 тони е задолжително да имаат важечка сметка на AutoPASS пред да влезат во Норвешка.

На возилата категоризирани како M1 сега им се наплатува како за мали возила, доколку поставиле важечка сметка на AutoPASS пред да влезат во Норвешка.

За повеќе информации во врска со ова и со норвешките патарини, нивната локација и начинот на поставувањето ознака, посетете ја www.autopass.no/en/autopass.

AutoPASS е норвешки систем за собирање патарини. Тој е во сопственост на Statens Vegvesen (Управување со јавните патишта во Норвешка).

ЧПП

Сите возачи, без оглед на националноста, треба да плаќаат норвешки патарини. Постојат две класи на тарифирање: лесни возила (3,5 тони и помалку) и тешки возила (над 3,5 тони). Моторите на плаќаат патарини во Норвешка***

За ефикасна работа на станиците за патарина, операторите на патарини задачата за собирање уплати од странските возила ѝ ја препуштија на EPC, која се специјализира за прекугранични уплати и собирање долгови.

Доколку се регистрирате, Вие како изнајмувач/закупец директно ќе ја добивате фактурата. Доколку не се регистрирате, фактурата ќе ѝ биде испратена на компанијата за изнајмување/закуп. Компанијата може да додаде административни давачки за да го покрие својот трошок за обработка на фактурата и собирање на износот од изнајмувачот/закупецот. Ве молиме регистрирајте се за да започнете.

Регистрирањето сметка на EPC во нормален случај ќе го намали времето од патувањата на тој начин што ќе ја добиете фактурата. Понатаму, ќе имате целосна контрола каде се праќаат фактурите, како и пристап до Вашите фактури, проверка на крајните рокови, гледање слики, регистрирање за испорака на е-пошта и вршење уплата. Во секое време може да ја известите EPC за промени или откажување на регистрацијата. Ве молиме регистрирајте се за да започнете.

Не, во нормален случај не треба. Во повеќето случаи, EPC на корисниците им нуди можност за плаќање на банкарска сметка во нивната локална валута или на банкарска сметка во Норвешка. Оваа опција е достапна во Австрија, Белгија, Чешката Република, Данска, Финска, Франција, Германија, Унгарија, Ирска, Италија, Летонија, Литванија, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Романија, Словачка, Шпанија, Шведска, Швајцарија и Обединетото Кралство. Фактурата се издава во локалната валута, врз основа на девизниот курс на датумот на фактурата. Исто така, можно е да се плаќа со VISA или MasterCard.

Прашањата и жалбите треба да се испратат до EPC онлајн, на www.epcplc.com/communication. Ова на персоналот на EPC ќе му овозможи да го обработи Вашиот случај. За Данска и Шведска можно е да избирате локален број што се пренасочува кон повеќејазичната корисничка поддршка на EPC. Цената ќе биде иста како и регуларните домашни повици во Вашата земја. Исто така може да побарате да Ви се јавиме.

Обработката на податоците и пронаоѓањето соодветни информации може да потрае. Поминувањата на патарините исто така кратки периоди се ставаат на чекање за да се овозможи повеќе поминувања да се вклучат во истата фактура. Според тоа, времето за фактурирање може да биде малку подолго од она на коешто сте навикнати.

Наплатен Ви е надомест од 300 NOK заради една од следниве причини:

  • Доколку сте добиле известување со доплата за премин преку Svinesundsforbindelsen пред 1 ноември 2015, сте го добиле бидејќи не сте запреле и платиле на станицата за патарина. Пред 1 ноември 2015, Svinesundsforbindelsen беше рачно.
  • Не сте ја платиле фактурата благовремено.

Сликата е снимена на станица за автоматска патарина. Доколку возилото нема важечка единица во возилото (OBU), автоматски се снима слика од регистарската табличка заради поврзување на возилото со неговиот регистриран сопственик. Сликите се вклучени во фактурата за да се докаже дека се случило поминување на патарината. Сите слики што се снимени за Вашето возило може да ги видите на www.epcplc.com/view_pictures

Светлоста на сликата се прилагодува автоматски за да се чита бројот на регистарската табличка.

Во ретки случаи, може да се случи точката на плаќање што сте ја поминале да не е регистрирана од страна на нашиот систем. Доколку фактурата од EPC е само за патарината, таа треба да се плати (користејќи го начинот на плаќање на фактурата). Доколку сте добиле казна, испратете копија од фактурата на visitors@vegfinans.no, а тие ќе проверат дали треба да платите само патарина.

* Единствената станица за рачна патарина што останала во Норвешка, каде што не може да платите со ознака или да Ве фактурираат подоцна, е Atlanterhavstunnelen. Треба да запрете и да платите пред да возите преку оваа патарина.

** Посетете ја www.autopass.no/en/autopass за повеќе информации и за начинот како да порачате ознака. Кога ќе ја порачувате ознаката, регистрирајте се за изземањето на тешките M1 возила или возилата со нулта емисија. Ознаката AutoPASS е бесплатна, само ќе треба да платите депозит од 200 NOK кој ќе Ви се рефундира кога ќе го откажете договорот и ќе ја вратите ознаката.

*** Доколку сметате дека Вашето возило е изземено, регистрирајте се за ознака AutoPASS кај компанијата за патарини за да го регистрирате изземањето или посетете ја www.autopass.no/en/autopass за повеќе информации.